Comunicat de presă - PRACTeam Center – 3 dispecerate de practică pentru studenţii economişti în Oradea, Timişoara şi Suceava

Comunicat de presă – PRACTeam Center – 3 dispecerate de practică pentru studenţii economişti în Oradea, Timişoara şi Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

PRACTeam Center – 3 dispecerate de practică pentru studenţii economişti în Oradea, Timişoara şi Suceava

practeam

Ȋn cadrul proiectului PRACTeam, au fost organizate 3 centre de informare – PRACTeam Center, care se adresează studenţilor economişti din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava.

Centrele de informare PRACTeam Center au rolul unor dispecerate de practică şi gestionează baza de date cu studenţii înscrişi la stagiile de practică şi internship, organizaţiile gazdă pentru stagiile de practică, informaţiile referitoare la modalitatea practică de realizare a stagiului de practică.

Prin intermediul PRACTeam Center se ţine legătura cu studenţii aflaţi în stagii de practică şi internship, se actualizează baza de date cu potenţiale organizaţii care doresc să se înscrie în programul de practică, gestionează şi organizează infrastructura de comunicare dintre coordonatorii de practică, tutori – angajaţi din întreprinderi/ organizaţii gazdă de practică şi studenţi economişti.

Sediile PRACTeam Center sunt:

  • Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, sala F006, program: L-V, Orele: 16.00 – 18.00;
  • Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, sala D05, program: L-V, Orele: 16.00 – 18.00;
  • Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – sala H001, program: L-V, Orele: 16.00 – 18.00.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

Descărcaţi şi citiţi Comunicatul de presă în PDF – PRACTeam Center – 3 dispecerate de practică pentru studenţii economişti în Oradea, Timişoara şi Suceava