Comunicat de presă - Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam

Comunicat de presă – Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam 

Ȋn perioada luna septembrie 2011, 37 de studenţi economişti realizează stagii de internship în organizaţii gazdă din Oradea, Timişoara, Suceava, pe baza rezultatelor foarte bune obţinute la evaluarea în urma desfăşurării activităţii de practică (iunie – iulie 2011).

Aceşti studenţi au fost selectaţi se către organizaţiile care au oferit stagii de internship, pe baza evaluării realizate de tutorele de practică – angajat al unităţii economice, care a îndrumat şi monitorizat studenţii în perioada de practică.

Studenţii beneficiari ai stagiilor de internship, îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de internship particularizat, pe posturi din domeniul economic, cum ar fi: Asistent director vânzări, Analist credite, Revizor contabil, Junior Recruiter, Agent de vânzări, Trainer resurse umane, Referent de specialitate marketing, Contabil, Agent de turism, Recepţioner, Auditor, Consilier clientelă credite.

Activitatea de internship se desfăşoară în baza celor 37 de Acorduri de internship încheiate de partenerii proiectului PRACTeam, astfel: Universitatea din Oradea – 15 acorduri de internship semnate; Universitatea de Vest din Timișoara – 10 acorduri de internship semnate; Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – 12 acorduri de internship semnate.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro