Proiecte implementate

Proiecte implementate de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

 1. Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de Şcoală antreprenorială pentru femei;
 2. Centru pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane;
 3. Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar;
 4. Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export – import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere
 5. eWork – Today” – program de instruire în vederea adaptării / orientării forţei de muncă active la cerinţele societăţii informaţionale;
 6. International Trade and Trade Policy in EU;
 7. European Economic Integration;
 8. Exdomaines Économique, Administratif et Juridique: un outil de travail essentiel pour communication.

Detalii

 

Proiecte implementate de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Partener

 1. Reviewing Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe;
 2. Romanian – European eUniversity.

Detalii

 

Proiecte implementate de AGER- Bihor în care cadrele didactice ale facultăţii de Ştiinţe Economice au fost membri Ȋn echipa de proiect

 1. Cooperarea economiştilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor Hajdu Bihar