Proiecte în curs de implementare

Proiecte în curs de implementare de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

 1. Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri;
 2. Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE;
 3. Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar;
 4. Cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea regională durabilă prin instruirea în comun a cercetătorilor în dinamica neliniară;
 5. Jean Monnet European Module: EU Sustainable Economic Development and Competitiveness.
 6. Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

Detalii

 

Proiecte în curs de implementare de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Partener

 1. Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST
 2. Flexibilitate şi performanţă prin management;
 3. Înfiinţarea unor programe de cercetare – dezvoltare în domeniul managementului administraţiei publice în instituţiile de învăţământ superior economic din judeţele Hajdú-Bihar şi Bihor
 4. Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania;
 5. Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate;
 6. Cercetări privind demersurile comunicaţionale de marketing ale IMM-urilor, în vederea oferirii unor soluţii inovative pentru creşterea competitivităţii, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă la nivel european

Detalii

 

Proiecte în curs de implementare de Universitatea din Oradea în care cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt membrii în echipa de proiect

 1. Cercetare comparativă privind managementul cunoaşterii în instituţiile româneşti de educaţie inginerească;
 2. SIRLC – Sistem informaţional pentru o reţea logistică colaborativă dedicată IMM-urilor situate de-a lungul tronsonului român a drumului european E60.

Detalii