Ordin MECTS privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului și conducerilor academice

Ordin MECTS privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universități pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului și conducerilor academice

În conformitate cu prevederile art. 209 și ale art. 364 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, ţinând cont că în curând actualul mandat al organelor de conducere ale instituțiilor de învăţământ superior se încheie,

luând în  considerare valorile Procesului Bologna, a căror aplicare se bazează pe structuri de conducere performante care să pună în centrul preocupărilor asigurarea unei autentice calităţi în învăţământul superior şi creşterea competitivităţii programelor de studii universitare şi a performanţelor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin

Descarca format PDF