Tarife / taxe inchiriere baza materiala Universitatea din Oradea in anul universitar 2010/2011

Tarife / taxe inchiriere baza materiala Universitatea din Oradea in anul universitar 2010/2011

Actualizat in HS nr.  161 din 21.03.2011

1. Tarife/preţuri de închiriere – Baza sportivă – Universitatea din Oradea
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
1.1. Taxe de intrare şi parcare:
– bilet pistă atletism 2 lei/zi
– bilet parcare autovehicule sală jocuri sportive (str. Făgăraşului) 3,5 lei/zi
– bilet teren tenis 20 lei/oră
– abonament pistă atletism – lunar 30 lei
– abonament sală fitness 50 lei/lună
– abonament parcare autovehicule:
– autoturisme:
– angajaţi şi studenţi U.O.
– persoane care închiriază o bază sportivă
– alte persoane
– microbuse
30 lei/lună
50 lei/lună
100 lei/lună
150 lei/lună
1.2. Tarife închiriere:
– taxă teren (bitum) 20 lei/oră
– taxă teren (zgură) 30 lei/oră
– taxă teren fotbal, rugby gazon 50 lei/oră
– taxă vestiar 30 lei/oră
– taxă sală gimnastică 50 lei/oră
– taxă sală jocuri sportive 100 lei/oră
– taxă sală jocuri sportive cu instalaţie audio si tablă marcaj 150 lei/oră
– taxă sală atletism 60 lei/oră
– taxă sală aerobic 25 lei/oră
– taxă teren beach-voley 40 lei/oră
– taxă marcaj teren + plase 35 lei/meci
– taxă sală fitness pav. C 20 lei/oră
– taxă sală fitness sală atletism 30 lei/oră
– taxă poligon tir în conformitate cu hotărârile F.R.T.S.
1.3. Tarife închiriere pentru alte activităţi decât cele sportive: 

  • · sală jocuri sportive, sală atletism, sală gimnastică
 

3 lei/m2/zi

1.4. Tarife reduse:
1. pentru angajaţii U.O.:
– abonament teren fotbal + vestiar 140 lei/an/pers.
– abonament teren fotbal 100 lei/an/pers.
  • Pentru studenţii U.O.: Acces gratuit 2 ore zilnic L – V (1000-1200) şi S (800– 2000) la toate terenurile în aer liber
  • Studenţii şi angajaţii U.O. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de închiriere

 

2. Tarife/preţuri pentru cazare în căminele Universităţii din Oradea
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
2.1. Tarife cămin C1, C2 –  str. Universităţii
student subvenţionat (licenţă, master):
-cameră cu 4 – 5 locuri 80 lei/lună/pers.
-cameră cu 3 locuri 100 lei/lună/pers.
student cu taxă (licenţă, master):
-cameră cu 4 – 5 locuri 140 lei/lună/pers.
-cameră cu 3 locuri 150 lei/lună/pers.
Tarif cazare temporară 20 lei/zi/pers.
Tarif de cazare în camere de protocol 30 lei/zi/pers.
Tarif de cazare pentru cadre didactice şi/sau  doctoranzi 220 lei/lună/pers.
2.2. Tarife cămine C3, C4 –  str. Poieniţei
student subvenţionat (licenţă, master):
-cameră cu 4 – 5 locuri 70 lei/lună/pers.
student cu taxă (licenţă, master):
-cameră cu 4 – 5 locuri 130 lei/lună/pers.

 

 

3. Tarife/preţuri închiriere robe
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
3.1. Închiriere robe 10 lei/robă/zi

 

 

4. Tarife/preţuri pentru cazare – „Casa de Oaspeţi”
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
4.1. Camera 1, 2, 3 70 lei/pat/zi
Camera 4, 5, 6 40 lei/pat/zi

 

 

5. Tarife/preţuri pentru cazare – masă 

Baza didactică şi de cercetare Gaudeamus – Stâna de Vale

Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
5.1. Cazare:
Camere cu 3 locuri 30 lei/pat/zi
Camere cu 4 locuri 27 lei/pat/zi
Camere cu 5 locuri 25 lei/pat/zi
Camere cu 8 locuri 20 lei/pat/zi
  • Pentru studenţii şi cadrele didactice cazate în vederea desfăşurării activităţilor didactice cuprinse în planul de învăţământ, tariful de cazare va fi de 2,5  lei (ron)/pat/zi;
  • Pot beneficia de o reducere de până la 50%,  persoanele  cazate în vederea participării la şcolile de vară şi la sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, grupuri organizate de elevi sau studenţi, în condiţiile în care se acoperă cheltuielile de cazare.
5.2. Masă:
Masă – meniu cu trei mese incluse – un cost minim 25 lei cu regia inclusă
–          pentru solicitări de peste costul minim, se aplică regia de 30%
  • Pentru studenţii şi cadrele didactice care desfăşoară activităţi cuprinse în planul de învăţământ, precum şi pentru persoanele deplasate cu delegaţie, regia va fi de 10%.

 

6. Tarife/preţuri închiriere – Aula  „MAGNA”
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
6.1. Închiriere aulă:
– fără sonorizare 250 lei/oră
– cu sonorizare 300 lei/oră

 

7. Tarife/preţuri pentru parcare autoturisme în incinta parcărilor Universităţii din Oradea
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
7.1. Taxă parcare 10 lei/lună
Taxă card acces parcare 33 lei
  • Taxa pentru parcare se achită 10 luni pe an calendaristic, în două rate.

 

8. Tarife/preţuri pentru alte spaţii din cadrul Universităţii din Oradea
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
8.1. Închiriere sala festivă – Facultatea de Protecţia Mediului 200 lei/oră
8.2. Închiriere sala festivă – Facultatea de Arhitectură şi Construcţii 180 lei/oră
8.3. Închiriere sala festivă – Facultatea de Medicină şi Farmacie 250 lei/oră
8.4. Închiriere videoproiector 50 lei/oră
8.5. Amfiteatre/Săli curs
-până la 100 locuri 100 lei/oră
-între 101 – 200 locuri 150 lei/oră
8.6. Săli seminarii (până la 50 locuri) 25 lei/oră
8.7. Laboratoare 100 lei/oră

Notă: pentru desfăşurarea activităţilor didactice, se pot face reduceri de până la 50%.

 

9. Tarife/preţuri pentru vizitare spaţii  agrement
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
9.1. Expo Flora 5,00 lei
9.2. Parc dendrologic Gurahonţ 5,00 lei

 

10. Tarife/preţuri – Bibliotecă
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate
10.1. Abonament anual şi permis de cititor 12,00 lei/an
Abonament anual pentru studenţii cu burse sociale, orfani de ambii părinţi, studenţii din Republica Moldova gratuit
10.2. Viză anuală 7,50 lei
10.3. Pierdere permis 10,00 lei
10.4. Penalizare pentru nerespectarea termenului de restituire a publicaţiilor împrumutate 1,00 leu/zi
10.5. Permis pentru o zi 3,00 lei
10.6. Multiplicare copiator
– pagina format A4 0,10 lei/pagină
– pagina format A3 0,20 lei/pagină
10.7. Spiralare:
-până la 50 file 3,00 lei
-între 51 – 200 file 4,00 lei
-peste 200 file 5,00 lei
10.8. Înfoliere 3,00 lei/pagină

 

11. Taxe referitoare la activităţile de testare ECDL desfăşurate în cadrul Centrului de Testare ECDL al facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea din Oradea
Nr.
crt.
Tarife/preţuri Aprobate Observaţii
Preţ redus (studenţi, elevi, persoane cu nevoi speciale) Ron Preţ întreg 

Ron

11.1. Achiziţionarea unui card de aptitudini ECDL 119 149 Se plăteşte către ECDL România integral
11.2. Testare/modul 50 50 Se plăteşte către ECDL România o taxă/modul/student  (taxa poate fi modificată de către ECDL România)
11.3. Eliberare permis (certificat) ECDL 25 Se plăteşte către ECDL România integral

 

Notă: Reducerile se acordă de către Rector sau persoana desemnată