ANUNȚ DEPUNERE CERERE PENTRU SCUTIRI/REDUCERI TAXE AFERENTE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ANUNȚ DEPUNERE CERERE PENTRU SCUTIRI/REDUCERI TAXE AFERENTE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cererile pentru acordarea de scutiri sau reduceri ale taxelor aferente procesului de învățământ, însoțite de documentele doveditoare conform Adresei nr.14707/5.10.2022 (disponibilă mai jos) vor fi depuse până la data de 30 octombrie 2022, ora 14, la secretariatul facultății, sala F203.

Adresa Scutiri reduceri ale taxelor de școlarizare pentru anul univ. 2022-2023