ANUNȚ REÎNSCRIERE/REÎNMATRICULARE/MOBILITATE/RELUARE STUDII/ÎNTRERUPERE STUDII 2021

ANUNȚ REÎNSCRIERE/REÎNMATRICULARE/MOBILITATE/RELUARE STUDII/ÎNTRERUPERE STUDII 2021

În conformitate cu:

  • Regulamentul privind activitatea Profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul univ. 2021-2022 (Anexa 29, H.S. 19/24.06.2021.
  • Anexa 2 la Regulamentul privind activitatea Profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul univ. 2020-2021;
  • Anexa 37, H.S. nr. 16/25.03.2021.
  • Procedura operațională privind monitorizarea mobilității academice a studenților.

pentru solicitările de menținere/obținere a statutului de student al Universității din Oradea, începând cu anul univ. 2021-2022, prin:

  1. reînscriere în an terminal în regim cu taxă de disciplină;
  2. continuarea studiilor;
  3. mobilitate definitivă la Universitatea din Oradea;
  4. admitere și înmatriculare în an superior

se aplică prevederile art. 1 din Metodologia de aplicare a unor măsuri privind activitatea profesională a studenților pe parcursul anului universitare 2020-2021, anexă la Regulamentul privind activitatea Profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), aprobată prin H.S. nr. 16/25.03.2021.

Solicitanții vor depune cererile la Secretariatul FSE, Clădirea V1 până vineri, 24 septembrie 2021, ora 14.00.