ANUNŢ REFERITOR LA CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

ANUNŢ REFERITOR LA CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea https://www.uoradea.ro/display23269, privind cazarea în căminele studenţeşti, perioada pentru depunerea cererilor de cazare în căminele Universității din Oradea este 14.06.2021 – 15.09.2021. Cererile se depun fizic la secretariatul Facultăţii de Științe Economice și online la adresa steconomice@uoradea.ro (cu răspuns de confirmare de primire din partea secretariatului).

Regulament Cadru al UO privind cazarea in Caminele studentesti

CALENDAR CAZARE 2021-2022 – Anexa 17

Cerere cazare