Decizii cu privire la refacerile de disciplină şi măriri de note

Decizii cu privire la refacerile de disciplină şi măriri de note

Referitor la  decizii  cu privire la  refacerile de disciplină/măriri de note – în urma analizei problemelor întâmpinate în cadrul sesiunii de iarnă,  în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii din data de 11.02.2011 au fost luate următoarele decizii:

Refacerea de disciplină,  în acest an universitar se realizează  OBLIGATORIU  prin depunerea unei cereri adresate Decanului la Secretariatul de care studentul aparţine (ZI sau ID) în prima zi a semestrului, frecventarea pe tot parcursul semestrului a activităţilor de curs şi seminar şi îndeplinirea obligaţiilor didactice care rezultă din Fişa disciplinei la forma de învăţământ ZI, respectiv realizarea temelor de control şi a a celorlate cerinţe prevăzute în Programa analitică la forma de învăţământ ID. Începând cu acest an universitar,  conform deciziei Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice  NU se admite recunoaşterea obligaţiilor didactice  din anii universitari precedenţi! Studenţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile didactice NU pot fi primiţi la examen şi nici la restanţe, vor fi obligaţi să refacă din nou disciplina în anul universitar viitor. Ca măsură tranzitorie, în acest an universitar, fac excepţie studenţii care beneficiază de prelungirea duratei de şcolarizare cu 2 semestre – aceştia se vor putea prezenta la  examene şi  restanţe, cu recunoaşterea obligaţiilor didactice aferente activităţilor de curs şi seminar din anii universitari precedenţi (ZI), respectiv fără obligaţia de a întocmi teme de control (ID). Pentru refacere de disciplină, studentul este obligat să plătească taxă în cuantumul şi la termnenele stabilite de  Senatul Universităţii.

Mărirea de notă – în acest an universitar se admite prezentarea la mărire de notă în  oricare sesiune de restanţe,  la o singură disciplină de studiu, numai pentru  studenţii integralişti. Studenţii integralişti care doresc să se prezinte în săptămâna de restanţe la mărire de notă, vor depune  OBLIGATORIU o cerere adresată Decanului la Secretariat (ZI sau ID, după caz) în perioada – 14.02.2011 – 18.02.2011