PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE - IULIE 2019

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE – IULIE 2019

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Dosarul absolventului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor se completează cu:

 1. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă/disertaţie, vizate de coordonator;
 2. Media anilor de studii – încheiată;
 3. Foaie de lichidare completată și vizată – fără obligaţii faţă de următoarele sectoare: Biblioteca universităţii, Serviciul contabilitate/taxe, Serviciul social, Conducător lucrare finalizare studii ;
 4. Xerocopii – certificat de naştere și – după caz – de căsătorie şi a carte de identitate
 5. Pentru studenții care vor să se înscrie la disertație – copie a diplomei de bacalaureat și celei de studii superioare însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă aceasta nu este la dosar;
 6. două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată), (Master începând cu Promoţia 2016 fără poze ;
 7. Un CD care să conţină lucrarea de licenţă;
 8. Chitanță de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul): 700 lei.

Înscrierile la licență/disertație se fac de către cadrele didactice, secretari de licență/disertație, în perioada 01 iulie – 9 iulie, de la ora 10-16, în următoarele săli:

 1. Sala E119 – pentru studenții de la programele de studii AI, AIE, AAIIIMM, REE, MIBA
 2. Sala E014 – pentru studenții de la programele de studii FB, CIG, CAGA, FBA
 3. Sala E115 – pentru studenții de la programele de studii ECTS, EAATIO, AAR
 4. Sala E118 – pentru studenții de la programele de studii MN, MK, MCA, MO