Abonamente OTL semestrul I, an univ. 2018-2019

Abonamente OTL semestrul I, an univ. 2018-2019

Studenţii care solicită gratuitate la abonamentul pentru mijloacele de transport în comun, semestrul I, an univ. 2018-2019, vor depune o cerere la Secretariatul FSE, sala F203 până cel târziu în 15.10.2018, ora 14,30.

În acest sens precizăm:

  • Studenţii trebuie sa aibă vârsta de până în 26 ani şi să fie înscrişi la cursuri de zi;
  • Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF, care nu vor obţine gratuitate a transportului în comun, beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
  • Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cu valabilitate pe toate liniile este de 40 lei, tarif aprobat prin HCL 791 din 31 August 2018.

În funcţie de fondul alocat Facultăţii de Științe Economice, AU PRIORITATE:

  • Studenţii care au media pe semestrul precedent peste 8,50 (sau media de admitere peste 8,50);
  • Studenţi cu handicap sau cazuri medicale grave, dovedite prin certificate medicale ataşate la cerere;
  • Studenţii consideraţi cazuri sociale, care vor ataşa la cerere acte doveditoare (aceleaşi ca și pentru bursa socială).

Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de subvenţionarea, de la bugetul local (conform Hotărârii Consiliului Local nr.340/2016) cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun, pe tot parcursul anului  univ. 2018-2019.