Reînscriere/reinmatriculare, an univ. 2018-2019

Reînscriere/reinmatriculare, an univ. 2018-2019

Conform Regulamentului privind activitatea Profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile, art. 44: “Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ, dar a dobândit minim 30 de credite din anul terminal, el poate solicita, prin cerere, reînscrierea în an terminal, în regim cu taxă de disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ, discipline ce vor fi consemnate în Contractul anual de studii. Studentului i se poate acorda de maxim două ori reînscrierea în an terminal în regim cu taxă de disciplină. Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie studiile.”

Dacă vă regăsiţi în situatia prevazuta mai sus, la cererea de reînscriere în an terminal trebuie să ataşaţi chitanţa privind plata taxei de întocmire dosar pentru recunoaştere credite / examene de diferenţă (250 lei).

Conform Regulamentului privind activitatea Profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile, art. 41:“Studentul care acumulează minimum 30 de credite din anul curent poate fi înscris în anul de studii următor. În caz contrar va fi exmatriculat sau, la cerere, poate fi reînscris în acelaşi an de studiu, în regim cu taxă de şcolarizare, indiferent de anul de studii”.

Studenții care nu au obținut creditele necesare înscrierii în anul de studii următor și sunt reînscriși în același an de studii trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției respective (promoția cu care își reiau studiile).
Conform Regulamentului privind activitatea Profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile, art. 50: “Studenții exmatriculați sau retrași (de la Universitatea din Oradea) pot fi reînmatriculați prin reunoașterea studiilor parțiale în același domeniu fundamental (cu excepția exmatriculaților din anul I de studii –care nu se reînmatriculează), cu acordul consiliului facultăților, prin decizia rectorului, în anul de studii permis în urma recunoașterii creditelor dobândite anterior prin compatibilizarea planurilor de învățământ și a fișelor dișciplinelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind capacitatea de școlarizare a programului de studii respectiv”.

Cererile pentru reînscriere în an terminal/reînscriere  în același an de studiu/ reînmatriculare în anul univ.2018/2019 se pot depune la Secretariatul Facultăţii, sala F203, până marți, 25 septembrie 2018, ora 14,30.