Burse sociale ocazionale sem II 2017/2018

Burse sociale ocazionale sem II 2017/2018

Studenții Facultății de Științe Economice sunt invitați să își depună dosarele de bursă socială ocazională la Secretariatul FSE până în 18.05.2018, inclusiv.

Art. 16. Bursele sociale ocazionale din Metodologia de acordare a burselor de la nivelul Facultății de Științe Economice precizează:

“(1) Studenţii pot beneficia pe bazã de cerere şi documente justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursã, şi anume:

o    bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student o datã pe semestru;

o    bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mici decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

o    bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

o    bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului/ei. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului/ei necăsătorit/ă, căsătorit/ă cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar/deces.

(1)   Pentru verificarea încadrării în condițiile de acordare a burselor sociale ocazionale se iau în considerare veniturile prevăzute  la art. 14“.

Pentru obținerea unei burse sociale ocazionale este necesară depunerea unui dosar ce trebuie să conțină documentele prevăzute aici.