Informaţii reducere/scutire de taxă de şcolarizare

Conform H.S. nr. 147/12.07.2010, anexa 12, pot beneficia de reducere/scutire de taxă de şcolarizare următoarele categorii de studenţi:

  • Copii ai angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea – reducere 50%
  • Studenţii care fac parte din familii cu venituri mici (cazuri sociale) – reducere 50%
  • Studenţii cu handicap sau probleme medicale foarte grave – reducere 50%
  • Studenţii care provin din centre de plasament, case de tip familial, orfani de ambii părinţi – scutire

Beneficiază de drepturile menţionate mai sus, studenţii de la forma de învăţământ ZI, studii de licenţă sau master, sistem Bologna, au vârsta până la 25 de ani şi urmează cursurile primei facultăţi.

La cazurile sociale, dosarul trebuie sa conţină aceleaşi acte ca şi la bursa socială.

Cererile se vor depune la secretariatul facultăţii până la data de: 21.10.2010