ANUNŢ ACORDARE BURSA OCAZIONALĂ PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBŢINUTE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, CULTURAL-ARTISTICE ŞI SPORTIVE

ANUNŢ ACORDARE BURSA OCAZIONALĂ PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBŢINUTE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, CULTURAL-ARTISTICE ŞI SPORTIVE

În conformitate cu art. 25–29 din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea (cursuri de zi –studii de licenţă, master şi doctorat) se acordă studenţilor bursa ocazională pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive pentru semestrul I, an universitar 2016 –2017.
Pentru obţinerea unei burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive studenţii vor depune un dosar cuprinzând cererea şi actele justificative la secretariatul prorectorului responsabil cu probleme sociale şi vizibilitate (campus central, clădire D, etaj IV, birou D402).
Precizăm că rezultatele ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive declarate trebuie să fie aferente semestrului I, an universitar 2016 –2017.
Cuantumul bursei ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive este de 450 de lei şi se acordă 25 de burse/semestru.
Perioada de depunere a dosarelor este 27.02.2017 –13.03.2017.
Dosarul pentru obţinerea bursei ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive trebuie să cuprindă
– cerere tip (Anexa 2);
– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte naţionale/internaţionale;
– adeverinţă de student.