In memoriam prof.univ.dr. Valer Pop

S-a stins din viață Domnul Profesor universitar doctor Valer POP – unul dintre primii si cei mai valoroșii Profesori ai Facultăţii de Științe Economice a Universităţii din Oradea, Prodecan între anii 1996-2008, fondator al Catedrei de Finanţe – Contabilitate, mentor al colectivului de Contabilitate din cadrul acesteia, personalitate de excelenţă, un Om al Şcolii, pe care a servit-o cu devotament ca un veritabil om de ştiinţă, dar şi ca un veritabil om de acţiune. A fost un model de profesionalism pentru multe generații de studenți și cadre didactice, care s-a dăruit trup și suflet construcției şi dezvoltării învăţământului superior economic la Oradea.

Profesorul universitar doctor Valer POP s-a născut la 6 martie 1944 în localitatea Bobâlna. A absolvit în anul 1962 Liceul Unic Dej, iar în anul 1967 a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Contabilitate. După o perioadă de stagiu în practica economică, profesorul Valer POP a îmbrăţişat profesia de dascăl în cadrul Liceului Economic din Oradea, unde până în anul 1991 s-a dedicat iniţierii tinerilor elevi în tainele contabilităţii.

În anul 1995 obţine titlul de Doctor în Economie, domeniul Contabilitate, sub îndrumarea prof.univ.dr. Iacob Petru Pântea. Din anul 1992, urcă rând pe rând toate treptele carierei universitare, de la lector până la profesor universitar.

Ocupând în perioada 1996-2008 funcţia de prodecan, s-a implicat în dezvoltarea şi promovarea  imaginii facultăţii noastre, căreia i-a dedicat timp şi suflet fără rezerve. A creat punţi de legătură între mediul universitar şi practica financiar-contabilă, fiind membru fondator şi ulterior membru de onoare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, filiala Bihor.

Autor a 11 cărţi şi coautor a altor 5, a peste 40 de lucrări ştiinţifice, profesorul universitar doctor Valer POP s-a distins totodată prin activitatea sa didactică  de excepţie, fiind un dascăl autentic, prelegerile sale de un înalt nivel ştiinţific cucerind generaţii de studenţi şi masteranzi. Acest lucru a fost posibil datorită calităţilor inegalabile cu care era înzestrat şi a harului de a reuşi să facă din cele mai aride lecţii de contabilitate, prelegeri care să captiveze prin conţinut şi prezentare. Era clar, ferm, precis în afirmaţii. Sub îndrumarea Dumnealui s-au format mii de economişti cărora le-a fost nu numai dascăl, ci şi un model academic şi uman, imprimând spiritul de disciplină, seriozitate, punctualitate şi rigoare.

Profesorul Valer POP a fost un creator de şcoală, sădind în mintea şi sufletul discipolilor săi dragostea pentru Contabilitate, una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc.