A treia examinare pentru studenții care nu s-au prezentat la sesiunea de restanță

A treia examinare pentru studenții care nu s-au prezentat la sesiunea de restanță

APROBAREA CELEI DE A TREIA EXAMINĂRI PENTRU STUDENȚII CARE NU S-AU PREZENTAT LA O SESIUNE DE RESTANȚĂ
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice nr. 7 din data de 26.09.2016, a fost aprobată susţinerea celei de a treia examinări pentru studenții FSE (IF, ID ȘI MASTER). În acest sens, studenţii vor depune la Secretariat o cerere de reexaminare la care vor anexa chitanţa doveditoare a taxei de refacere disciplinăCererile se vor depune până în data de 28.09.2016 inclusiv (înainte de examen). Examenele sunt programate în data de joi 29.09.2016, în F006 în felul următor:
ORA 9-11 – studenții de la specializările FB, CIG, FBA, CAGA
ORA 11-13- studenții de la specializările AI, AIE, ECTS, MN, MK, AAIIMM, AAR, EATIO, MCA, MO , REE