Hotarare Senat - organizarea unei sesiuni de reexaminare, în perioada 27.06.2016 – 01.07.2016

Hotarare Senat – organizarea unei sesiuni de reexaminare, în perioada 27.06.2016 – 01.07.2016

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI, LICENŢĂ ŞI MASTER
Având în vedere solicitările studenţilor din anii terminali, Senatul Universităţii din Oradea a aprobat în şedinţa din data de 23 mai 2016, organizarea unei sesiuni de reexaminare, în perioada 27.06.2016 – 01.07.2016.
Studenţii vor depune cererile de reexaminare, însoţite de chitanţele aferente, la secretariatul facultăţii, sala F004, în perioada 21.06.2016 – 23.06.2016.