Masa rotundă „Condiţii şi criterii de creştere a angajabilităţii absolvenţilor economişti”

Masa rotundă „Condiţii şi criterii de creştere a angajabilităţii absolvenţilor economişti”

În data de 27 mai a.c., în cadrul activităților științifice ale Facultății de Științe Economice a avut loc masa rotundă cu tema: “Condiții și criterii de creștere a angajabilității absolvenților economiși”, eveniment organizat de Departamenul de Economie cu sprijinul Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă.

În cadrul acestui eveniment, invitații noștri angajatori și studenți au avut oportunitatea de a dialoga deschis despre exeriențele lor ca angajatori/angajați, despre cerințele la angajare, despre descrierea profilului ideal al angajatului/angajatorului, precum și despre relația de colaborare dintre potențialul anagajat și angajatorul pe perioada studiilor universitare de licență și/sau master.

După cum a rezultat şi în cadrul întâlnirii, astfel de interacţiuni dintre angajatori, potenţiali angajaţi şi cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt necesare în vederea îmbunătăţirii unei tranziţii uşoare a studenţilor pe piaţa muncii.