Lista temelor pentru lucrări de finalizare a studiilor - licență și masterat - an universitar 2016-2017

Lista temelor pentru lucrări de finalizare a studiilor – licență și masterat – an universitar 2016-2017

Departamentul de Afaceri – Internaționale

Departamentul de Economice

Departamentul de Finanțe – Contabilitate

Departamentul de Management – Marketing