Îndrumători de an – Master

Anul de studii Speciali-zarea ÎNDRUMĂTOR/

DIR. MASTER

Adresa de e-mail
I AAIIIMM Liana-Eugenia MEȘTER lmester@uoradea.ro
II AAIIIMM Liana-Eugenia MEȘTER lmester@uoradea.ro
I AAR Adrian-Gheorghe FLOREA aflorea@uoradea.ro
II AAR Adrian-Gheorghe FLOREA aflorea@uoradea.ro
I CAGA Victoria BOGDAN vbogdan@uoradea.ro
II CAGA Victoria BOGDAN vbogdan@uoradea.ro
I EAATIO Alina-Daciana BĂDULESCU abadulescu@uoradea.ro
II EAATIO Alina-Daciana BĂDULESCU abadulescu@uoradea.ro
I FBA Corneliu-Cristian BENŢE cbente@uoradea.ro
II FBA Corneliu-Cristian BENŢE cbente@uoradea.ro
I MCA Dorin-Cristian COITA dcoita@uoradea.ro
II MCA Oana-Maria SECARĂ osecara@gmail.com
I MO Maria-Madela ABRUDAN mabrudan@uoradea.ro
II MO Maria-Madela ABRUDAN mabrudan@uoradea.ro
I REE Leonard Călin ABRUDAN labrudao@gmail.com
II REE Leonard Călin ABRUDAN labrudao@gmail.com