Actele necesare la dosarul pentru ajutor social ocazional, An universitar 2015-2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 25 burse de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte în cuantum de 300 lei:

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student (de la secretariatul facultăţii);
 • Adevererinţă de student;
 • Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea (pensie de vechime în muncă, pensie de urmaş, pensie de boală, etc.);
 • Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.;
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la Centrul de plasament (dacă este cazul);
 • Copie după Certificatul de deces al părintelui decedat;
 • Copie Sentinţă de divorţ (dacă este cazul);
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • Adeverinţă medicală de la medicul specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Copii după Certificatul de naştere pentru fraţi/surori preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Termenul de depunere a dosarelor, la Secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 29.01.2016.

Afişat 08.01.2016