Reluare alegeri alegerilor generale (turul I) pentru funcţia de membru (student) în Consiliul FSE - 10.12.2015

Reluare alegeri alegerilor generale (turul I) pentru funcţia de membru (student) în Consiliul FSE – 10.12.2015

Reluare alegeri alegerilor generale (turul I) pentru funcţia de membru (student) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – Universitatea din Oradea, în mandatul 2015-2019

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice (anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

ALEGERILE GENERALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU STUDENT (4 locuri)
ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE
SE VOR RELUA JOI, 10.12.2015,
ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 17.00, SALA F005,
CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI LA ALEGERILE DESFĂŞURATE ÎN DATA DE 08.12.2015

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru alegerile generale programate pentru ziua de 10.12.2015, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului la alegerile desfăşurate în data de 08.12.2015, conform  Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/09/Calendar-alegeri-generale-studenti-pentru-Membru-in-Consiliul-FSE_mandat-2015-2019_decembrie-2015.pdf, sunt vacantate 4 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 4 reprezentanți din partea studenţilor, astfel: 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2015-2016), studii universitare de licenţă, forma IF/ID, 1 reprezentant din partea studenţilor din anul II (an univ. 2015-2016), studii universitare de licenţă, forma IF/ID, 1 reprezentant din partea studenţilor din anul III (an univ. 2015-2016), studii universitare de licenţă, forma IF/ID, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenţilor (an univ. 2015-2016) de la studii universitare de master, forma IF –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste locuri vor fi ocupate de către 4 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice adoptată în ședința din data de 11.11.2015, Comisia de alegeri are următoarea componență:

Alegerile (turul II) vor avea loc în data de 10 decembrie 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005.

 Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

Tabel nominal cuprinzând studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice până la data de 07.12.2015, ora 15.00, și ale căror candidaturi au fost acceptate de Comisia de alegeri

Nume și prenume  Anul de studii al candidatului Specializare/ Programul de studii al candidatului  Numărul de locuri destinat studenților în Consiliul FSE/ an de studiu/ ciclul de învățământ Dosar candidatură
ABRUDAN Adrian Florin II AI 1 loc /An II/ ciclul I Dosar candidatură
BOLDAN Ionuț III MN 1 loc /An III/ ciclul I Dosar candidatură
OROS Larisa-Maria I AI 1 loc /An I/ ciclul I Dosar candidatură
ȘTEF Cristian I AAIIIMM 1 loc / ciclul II Dosar candidatură