Rezultate finale alegeri parțiale (turul II) din data de 22 octombrie 2015

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 22.10.2015 pentru funcția de Membru student (reprezentanți ai studenţilor de la studii universitare de licenţă, forma IF și ID, și reprezentant al studenţilor de la studii universitare de master, forma IF) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

 În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice (anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

Numărul total al alegătorilor (studenţi) care s-au prezentat la urne în data de 22.10.2015, înscrişi în listele electorale existente: 60

Numărul voturilor nule și albe: 0

Voturile valabil exprimate: 60

 

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 22.10.2015 – pentru funcția de Membru student (reprezentanți ai studenţilor de la studii universitare de licenţă, forma IF și ID, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la studii universitare de master, forma IF) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – sunt următoarele:

 Pachetul nr._1_  (Studenţi de la studii universitare de master, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 ȘTEF Cristian –
Documente candidatură
AAIIIMM I 60 Titular

 Pachetul nr._2_  (Studenţi din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 OROS Larisa Maria –
Documente candidatură
AI I 59 Titular

 Pachetul nr._3_  (Studenţi de la studii universitare de licenţă, forma ID)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 MOGA Mircea Dan-
Documente candidatură
MN I 58 Titular

 

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În prezent, reprezentanţii studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultăţii sunt următorii:

  • Reprezentant studenţi an II, studii universitare de licenţă, forma IF – ABRUDAN Adrian Florin (AI), e-mail: adrian.abrudan95@yahoo.ro, nr. tel: 0747-225.595;
  • Reprezentant studenţi an III, studii universitare de licenţă, forma IF – BOLDAN Ionuț-Marian (MN), e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124.

Reprezentanţilor sus-menţionaţi li se vor alătura în urma alegerilor de azi, 22.10.2015, şi reprezentanții nou-aleși ai studenţilor, după validare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Mult succes în activitate!