Reluare alegeri (turul II) în data de 22 octombrie 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005

Reluare alegeri (turul II) în data de 22 octombrie 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005

Reluare alegeri parţiale pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, în Consiliul Facultăţii de Științe Economice)

 În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice (anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

ALEGERILE PARŢIALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU STUDENT (3 locuri)

ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SE VOR RELUA JOI, 22.10.2015,

ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 17.00, SALA F005,

CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI LA ALEGERILE DESFĂŞURATE ÎN DATA DE 20.10.2015

 

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 22.10.2015, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului la alegerile desfăşurate în data de 20.10.2015, conform  Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/Pct.-12_Calendar-alegeri-studenti-pentru-Membru-in-Consiliul-FSE.pdf, sunt vacantate 3 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 3 reprezentanți din partea studenţilor, astfel: 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2015-2016), studii universitare de licenţă, forma IF, 1 reprezentant din partea studenţilor (an univ. 2015-2016) de la studii universitare de licenţă, forma ID, și 1 reprezentant din partea studenţilor (an univ. 2015-2016) de la studii universitare de master, forma IF –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste locuri vor fi ocupate de către 3 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

 • să voteze în Consiliul Facultăţii;
 • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
 • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
 • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
 • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
 • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

 În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice adoptată în ședința din data de 30.09.2015, Comisia de alegeri are următoarea componență:

 • BOLDAN Ionuț-Marian (reprezentant anul III, IF)e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124;
 • BIRO MARC Tiberiu (reprezentant asociații studențești – Președinte ASUO), e-mail: tiberiu.bm@gmail.com, nr. tel: 0755-630.265;
 • BUNGĂU Armando (reprezentant asociații studențești), e-mail: bungau.armando@gmail.com, nr. tel: 0757-806.310.

Alegerile (turul II) vor avea loc în data de 22 octombrie 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

 • BOLDAN Ionuț-Marian (reprezentant anul III, IF)e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124;
 • BIRO MARC Tiberiu (reprezentant asociații studențești – Președinte ASUO), e-mail: tiberiu.bm@gmail.com, nr. tel: 0755-630.265;
 • BUNGĂU Armando (reprezentant asociații studențești), e-mail: bungau.armando@gmail.com, nr. tel: 0757-806.310.

Tabel nominal cuprinzând studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice până la data de 19.10.2015, ora 14.00, și ale căror candidaturi au fost acceptate de Comisia de alegeri

Data depunerii
dosarului de candida
tură
Numele şi prenumele
studentului
Anul de
studiu
Specializarea Forma de
învăţă
mânt
Ciclul de
învăţă
mânt
15.10.2015 ȘTEF Cristian –
Documente candidatură
I AAIIIMM IF Master
16.10.2015 OROS Larisa Maria –
Documente candidatură
I AI IF Licenţă
19.10.2015 MOGA Mircea Dan-
Documente candidatură
I MN ID Licenţă