Departamentul de Management – Marketing

Cadre didactice titulare

img_5951

Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA

Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: dcoita@uoradea.ro

Discipline predate:
Marketing
Marketingul serviciilor
Marketingul organizațiilor non-profit
E-Marketing
Metode şi tehnici de cercetare în marketing
Cercetări aprofundate de marketing

Conf.univ.dr. Horia-Trandafir DEMIAN

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: horia_demian@yahoo.com

Discipline predate:
– Sisteme şi aplicaţii informatice în economie
– Informatică de gestiune
– Sisteme informatice de asistare a deciziilor
– Sisteme informatice integrate
– Sisteme de gestiune a informaţiilor de  management
– Baze de date aplicate în management

Conf.univ.dr. Alexandru CONSTĂNGIOARĂ

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: aconstangioara@uoradea.ro

Discipline predate:
– Management logistic
– Managementul riscului
– Management operational
– Management operaţional în servicii
– Sisteme de aprovizionare si distributie
– Managementul activităţii de marketing
– Management strategic
– Managementul micilor afaceri

Lect.univ.dr. Dinu-Vlad SASU

Membru în Consiliul Departamentului de Management – Marketing

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: dinusasu@gmail.com

Discipline predate:

– Psihologia şi comportamentul economic de consum
– Comportamentul consumatorului
– Media si comunicaţii de marketing
– Practică MCA
– Comunicatii de marketing
– Marketing direct
– Strategii de marcă
– Organizarea activităţii de marketing
– Marketing

Lect.univ.dr. Oana-Maria SECARĂ

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: osecara@gmail.com

Discipline predate:
– Marketing internaţional
– Relaţii publice în societăţile comerciale
– Strategii şi politici de marketing
– Marketing business to business
– Tehnici promoționale
– Marketingul micilor afaceri
– Marketing strategic
– Marketing intern şi internaţional al IMM-urilor