Programarea restantelor si a colocviilor de practica – septembrie 2015

Programarea restantelor si a colocviilor de practica – septembrie 2015

Anunț important!

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universității din Oradea, nr. 57 din 17.07.2015, programarea examenelor pentru a treia prezentare va avea loc în săptămâna 07 – 12 septembrie 2015.
Prezentarea la examen este condiționată de depunerea cererii la secretariatul facultății însoțită de chitanța care atestă plata taxei de refacere disciplină.
Cererea se va depune cel târziu înainte cu o zi de susținerea examenului.

Studii universitare de Licență IF

Studii universitare de Licență ID

Studii universitare de Master IF