Programarea examenelor și a restanțelor - semestrul II - 2014/2015

Programarea examenelor și a restanțelor – semestrul II – 2014/2015

Programarea restanțelor ani terminali – a III-a examinare

Programarea restanțelor ani terminali

Programarea restanțelor ani neterminali

Studii universitare de Licență IF

Studii universitare de Licență ID

Studii universitare de Masterat

IMPORTANT:

*Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul II) se pot prezenta în perioada 25.05.2015 – 13.06.2015 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 15.06.2015 – 20.06.2015, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro.
**Vă rugăm să consultaţi periodic avizierul şi site-ul steconomiceuoradea.ro pentru eventuale modificări.