Departamentul de Afaceri Internaţionale

Cadre didactice care desfăşoară activităţi didactice în regim de Plata cu ora

Prof.univ.dr. Mihai BERINDE

Conducător de doctorat

Curriculum Vitae

Email: mihai_berinde@yahoo.com