Alegeri parțiale pentru funcția de Membru Student în Consiliul Facultății de Științe Economice – 2015

Calendarul de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – reprezentant din partea studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF:

 În conformitate cu Anexa 2 actualizataRegulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea anunță organizarea alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2014-2015), studii universitare de licenţă, forma IF– conform următorului calendar de desfășurare: 

 • 20.02.2015 – aprobarea calendarului în Consiliul Facultăţii
 • Martie 2015 – aprobarea calendarului în Senatul Universității din Oradea
 • 30.03.2015 – publicarea Calendarului de desfăşurare a alegerilor parţiale pe pagina web a facultăţii;
 • 04.05.2015, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor (candidaturile se înregistrează la Registratura Universității din Rectorat și se depun cu număr de înregistrare la Secretariatul Decanatului Facultății; IMPORTANT! – Secretariatul Decanatului Facultății de Științe Economice nu verifică și nu își asumă răspunderea pentru conținutul candidaturilor depuse de către candidați, întreaga răspundere cu privire la documentele depuse pentru candidatură revenind candidaților, care pot fi excluși din participarea la alegeri de către Comisia de alegeri, ulterior încheierii perioadei de depunere a candidaturilor, pentru neconformitatea documentelor depuse);
 • 04.05.2015, după ora 14.00 – întrunirea Comisiei de alegeri pentru preluarea candidaturilor de la Secretariatul Decanatului Facultății de Științe Economice și validarea candidaturilor conforme; candidaturile respinse pentru neconformitate cu prevederile din Anexa 2 actualizataRegulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, vor fi aduse la cunoștința candidaților de către Președintele Comisiei de alegeri, printr-un e-mail transmis candidaților respinși, până la data de 04.05.2015, ora 17.00;
 • 06.05.2015, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 1) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
 • 11.05.2015, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 2 – dacă e cazul) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
 • 18.05.2015 – validarea alegerilor la nivelul Facultăţii, de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţă (extra)ordinară.

În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice adoptată în ședința din data de 20.02.2015, Comisia de alegeri are următoarea componență:

 • BOLDAN Ionuț-Marian (reprezentant anul II, IF)e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124;
 • ȘTEF Cristian (reprezentant anul III, IF)e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel: 0730-620.744;
 • OLCEAN Ana-Maria (reprezentant ID)e-mail:olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682.

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii, şi dosarul de candidatură vor fi depuse la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice (tot cu număr de înregistrare), până în data de 04.05.2015, ora 14.00. Dacă nu s-a depus nicio candidatură până în data de 04.05.2015, ora 14.00, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 8.30.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 06.05.2015 (Turul I), conform Calendarului de mai sus, este vacantat 1 loc pentru studenți în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2014-2015), studii universitare de licenţă, forma IF –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Acest loc va fi ocupat de către 1 student ales dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

 • să voteze în Consiliul Facultăţii;
 • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
 • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
 • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
 • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
 • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

 Mult succes candidaților!

Documente utile: