ALEGERI PARŢIALE pentru funcţia de Director de Departament în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea – Martie / Aprilie 2015

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 27.04.2015, pentru funcția de Director de Departament și Membru în Consiliul Departamentului

Candidaturi depuse:

 

În conformitate cu art. 6 din Anexa 2Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate la Carta Universitatii din Oradea, ca urmare a eliberării a 2 locuri în funcţia de conducere de Director de Departament la următoarele Departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice:

  • Departamentul de Economie,

  • Departamentul de Finanţe-Contabilitate,

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2015, a hotărât în unanimitate, următorul Calendar de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Director de Departament:

Calendarul alegerilor parţiale

pentru funcţia de Director de Departament

20.03.2015

  • Stabilirea şi aprobarea în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Calendarului de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Director de Departament, ca urmare a eliberării a 2 locuri în aceste funcţii de conducere, la următoarele Departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice:

    • Departamentul de Economie

    • Departamentul de Finanţe-Contabilitate

  • Publicarea pe pagina web a Facultăţii de Ştiinţe Economice, a Calendarului de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Director de Departament la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea (adresă site: http://steconomiceuoradea.ro/)

06.04.2015, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor

27.04.2015 – desfăşurarea alegerilor la nivelul celor 2 departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea

În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor, se pot depune eventualele contestaţii.

29.04.2015 – validarea alegerilor de la nivelul celor 2 departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţă extraordinară

30.04.2015 – înaintarea rezultatelor alegerilor de la nivelul celor 2 departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, spre validare de către Senatul Universităţii din Oradea

Documente reglementative: