INFORMATII BURSE DE MERIT  - SEMESTRUL II, AN UNIV. 2014-2015

INFORMATII BURSE DE MERIT – SEMESTRUL II, AN UNIV. 2014-2015

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE CANDIDEAZĂ PENTRU BURSA DE MERIT  ÎN SEMESTRUL II, AN UNIV. 2014-2015

În conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, art. 11, Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite (au media 10 în semestrul precedent) la învăţătură în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

(6) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

– media pe semestrul precedent;

– publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice în semestrul precedent;

– nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. Dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;

– notele obţinute la materiile facultative.

Documentele referitoare la publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice în semestrul precedent se vor depune la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, sala F202 până marţi 23.03.2015, .

Comisia de evaluare a dosarelor