Informare depunere dosare reducere taxa scolarizare 2014/2015

Informare depunere dosare reducere taxa scolarizare 2014/2015

Conform Hotararii Senatului UO. nr.37 din 27 ianuarie 2014, Anexa 21 – Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, studentii pot beneficia de reducerea/ scutirea/ esalonare a taxelor de scolarizare.

In acest sens, dosarele se vor depune la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 21.10.2014. Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Aici gasiti: