Burse de performanta

Burse de performanta

Dosarele vor fi depuse la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 21.10. 2014.

Mai jos prezentăm condiţiile acordării acestui tip de bursă, în conformitate cu H.S. 34 din 28.10.2013, Anexa 10 – Regulament de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat)

Art. 21. Bursă de performanţă se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al II lea de studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. Universitatea din Oradea acordă anual 15 burse de performanţă.

Art. 22. Dosarele pentru obţinerea bursei de performanţă se depun la secretariatul prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi şi vor cuprinde documente care să justifice solicitarea.

Art. 23. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:

  • – cerere tip (Anexa 3);
  • -diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
  • – articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
  • – diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
  • – diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
  • – adeverinţă de la secretariatul f acultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
  • – adeverinţă de student.

Art. 24. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă

A. Performanţe ştiinţifice:

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Participare la sesiuni tiintifice: locale-5 puncte; naţionale-7 puncte; internaţionale-10 puncte. Participare la concursuri cu obţinerea de premii: nationale-7 puncte; internaţionale-10 puncte. Participarea în echipe de cercetare/programe/contracte: naţionale – 4 puncte; intemationale-7 puncte.

B. Performanţe cultural-artistice:

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Participare la sesiuni stiintifice: locale-5 puncte; naţionale -7 puncte; internaţionale -10 puncte. Participare la concursuri cu obţinerea de premii: naţionale -7 puncte; internaţionale -10 puncte. Susţinerea unor concerte/recitaluri sub egida unor organisme/institutii recunoscute: nationale-4 puncte; internationale-7 puncte.

C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea: Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive. Participare la sesiuni stiintifice: locale-3 puncte; nationale-5 puncte.

Participare la concursuri cu obţinerea de premii: nationale-5 puncte; internationale-7 puncte. Participarea la campionate: europene-5 puncte; mondiale-10 puncte; olimpice-15 puncte.

Descarcati de aici formularul tip – Cerere Bursa de merit