Manager de proiect

Manager de proiect

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice prin
Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă –
Centrul pentru Formare şi Perfecţionare
în Domeniul Managementului Resurselor Umane (CFP – MRU)

lansează procesul de selecție pentru cursul de pregătire post-universitară:

MANAGER DE PROIECT,

curs autorizat  de către Ministerul Educaţiei Naţionale, avizul nr. 27940 din 06.02.2014

Lectorii acestor cursuri sunt experţi în domeniul Managementului proiectelor, atât teoreticieni cât şi practicieni din Oradea cu experiență în elaborarea şi implementarea proiectelor.

Cursurile vor fi organizate în timpul săptămânii: orele 16:00 – 21:00 în perioada 20.10.2014 – 10.12.2014.

Taxa de participare la acest curs este de: 900 de RON  care include:

  • 100 de ore teorie, aplicații practice și ateliere, distribuite pe cinci module care acoperă tematica: Conceperea proiectelor – 25 de ore, Managementul proiectelor – 20 de ore, Gestiunea financiară a proiectelor – 20 de ore, Dezvoltare durabilă– 20 de ore, Elaborarea proiectului final – 15 ore;
  • Materiale didactice pentru modulele parcurse.

Înscrierile la curs se pot face în  perioada 23.09.2014-17.10.2014 zilnic între orele 09:00 și 15:00 la Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, Corpul F – sala F203. Candidații vor depune un dosar de candidatură cuprinzând următoarele documente:

  • Cerere de înscriere
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2014);
  • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată;
  • Certificatul de naştere în copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
  • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
  • Curriculum Vitae;
  • 3 fotografii tip buletin.

 

Vă aşteptăm cu drag!

Conf. univ. dr. Maria – Madela Abrudan
Coordonator program

Pentru informaţii suplimentare:

Cercetător. Tomina Săveanu
tel.: 0259-408798
e-mail: tsaveanu@uoradea.ro