Programarea examenelor si a restantelor - semestrul al II-lea, 2013/2014

Programarea examenelor si a restantelor – semestrul al II-lea, 2013/2014

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI, LICENŢĂ ŞI MASTER

NOU 

Conform Hotărârii Senatului nr. 42/16.06.2014, studenţii din anii terminali au dreptul la a III-a  prezentare (cu taxă) la examenele nepromovate.

Cererile şi chitanţele se vor depune la secretariatul facultăţii până vineri, 20.06.2014.
Examenele vor fi programate în zilele de:

  • luni, 23.06.2014;
  • marţi, 24.06.2014;
  • miercuri, 25.06.2014.

Studii universitare de licență

Cursuri IF

Cursuri ID

Studii universitare de masterat

Notă:

* Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul I) se pot prezenta în perioada 09.06.2014 – 28.06.2014 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 30.06.2014 – 05.07.2014, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro

** Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul II) se pot prezenta în perioada 26.05.2014 – 14.06.2014 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 16.06.2014 – 21.06.2014, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro.