Rezultate alegeri (Turul II)

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 05.05.2014 pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

 

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

 

PROCES-VERBAL din data de 05.05.2014 privind consemnarea rezultatului final al alegerilor parţiale (turul 2) pentru funcţia de membru (student) în Consiliul facultăţii

 

Numărul total al alegătorilor (studenţi) din cadrul facultății prevăzut în listele electorale existente : 1975

Numărul total al alegătorilor (studenţi) care s-au prezentat la urne în data de 05.05.2014, înscrişi în listele electorale existente: 212

Numărul voturilor nule și albe: 18

Voturile valabil exprimate: 406 (din care, 203 pentru Pachetul 1 și 203 pentru Pachetul 2)

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 05.05.2014 – pentrufuncția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – sunt următoarele:

 

Pachetul nr._1_ (Studenţi din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii : _1_

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 BOLDAN Ionuț Marian –
Documente candidatura

I

MN

114

Titular

2 FRATILA George Alex
Documente candidatura

I

FB

89

Rezervă

 

Pachetul nr._2_ (Studenţi de la studii universitare de master, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii : _1_

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 ȘUTEU Adrian –
Documente candidatura

I

AAIIIMM

117

Titular

2 AMBRO Bogdan Cristian
Documente candidatura

I

FBA

86

Rezervă

 

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În prezent, reprezentanţii studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultăţii sunt următorii:

  • Reprezentant studenţi an II, studii universitare de licenţă, forma IF – ȘTEF Cristian (AI), e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel: 0730-620.744;
  • Reprezentant studenţi an III, studii universitare de licenţă, forma IF – MORAR Bogdan Ovidiu (AI) – e-mail:bogdan.ovidiu.morar@gmail.com, nr. tel: 0744-536.768;
  • Reprezentant studenţi studii universitare de licenţă, forma ID – OLCEAN Ana-Maria (AI) – e-mail:anca.olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682;

Reprezentanţilor sus-menţionaţi li se va alătura în urma alegerilor de azi, 05.05.2014, şi cei 2 reprezentanți nou-aleși ai studenţilor, după validare, conform reglementărilor în vigoare.

Mult succes în activitate!