SELECTIE mobilitati TA și ST 2016-2017

Selectie FSE 2016-2017, mobilități ERASMUS+ Teaching Mobility și Staff Training Mobility

 Calendarul selecției

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariat Decanat – d-na Viorica Szucs (în atenția lect.dr. Felicia CONSTANTIN) : 1-6 iunie 2016

Interviul cu cadrele didactice și nedidactice: 7 iunie 2016, în sala F207, ora 10

 Depunerea dosarelor de candidatură 1-6 iunie (ora 14)

 A. ÎN FORMAT FIZIC se solicită

dosar de plastic ROSU pentru Teaching/Predare
dosar de plastic
ALBASTRU pentru Training/Formare

Dosarul de înscriere la concurs se va depune în perioada 1-6 iunie 2016 la secretariat Decanat – d-na Viorica Szucs – în atenția lect.dr. Felicia Constantin și trebuie să conţină:

 • Cerere tip (la nivel de FSE)
 • Teaching Agreement sau Training Agreement = Programul de lucru (Anexa 1 TA/ST) aprobat de ambele părţi (copie/scanat sau original)
 • Fişa individuală de mobilitate TA/ST
 • CV (format Europass, fără lista publicațiilor)
 • Copie după actul de identitate
 • Dovada Cont IBAN in Euro la Banca Transilvania

B. IN FORMAT ELECTRONIC, în ziua depunerii dosarului la secretariat, fiecare candidat va trimite într-un fișier împachetat (rar. sau zip.) la adresa fconstantin@uoradea.ro, următoarele documente, denumite astfel: Tipul de document_NUME_Prenume_2016

Subject email: Selectie_Erasmus_2016_NUME_Prenume

Teaching / Predare Training / Formare
 • Cerere tip TA (la nivel de FSE)
 • Teaching Agreement = Programul de predare (Anexa 1 TA) aprobat de ambele părţi (copie/scanat sau original)
 • Fişa individuală de mobilitate TA
 • Cerere tip ST (la nivel de FSE)
 • Training Agreement = Programul de lucru (Anexa 1 ST) aprobat de ambele părţi (copie/scanat sau original)
 • Fişa individuală de mobilitate ST

Comisiile de selecţie a candidaţilor vor evalua dosarele și vor decide alocarea burselor de mobilitate în cuantumul ce revine FSE pentru anul universitar 2016-2017, în funcție de

 1. Criteriile specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Teaching Assignment (TA) 2016-2017 aprobate de Consiliul Facultății de Științe Economice.
 2. Criteriile specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Staff Training (ST) 2016-2017 aprobate de Consiliul Facultății de Științe Economice.

 Condiţii cerute beneficiarilor de mobilităţi Erasmus TA şi ST:

 1. nu pot beneficia de granturi persoanele care au implinit vârsta pensionării şi/sau persoanele care nu au norma de bază în universitate;
 2. în cazul TA şi ST au prioritate cadrele didactice care candidează pentru prima dată în program. În acest sens se recomandă ca numărul noilor beneficiari de granturi STA să fie de minim 20% din totalul cadrelor didactice;
 3. în cazul contractelor Erasmus+ care au indicate nominal persoanele beneficiare de mobilităţi, se poate efectua modificarea beneficiarului dacă acesta este de acord şi dacă doreşte să fie înlocuit sau indică explicit un coleg care să-l înlocuiască.
 4. un cadru didactic poate beneficia de maximum 2 mobilităţi TA sau 2 mobilităţi ST respectiv 1 mobilitate TA + 1 mobilitate ST Erasmus/persoană/an universitar; un angajat din altă categorie de personal al UOFSE poate beneficia de maxim 2 mobilităţi ST Erasmus/persoană/an universitar
 5. Contractul financiar trebuie încheiat cu cel puţin 10 zile înaintea începerii mobilităţii; cadrele didactice trebuie să predea un document (Cerere de plecare în mobilitate) aprobat de către Directorul de Departament și de către Decanul Facultății, prin care să se confirme faptul că în perioada în care se află în mobilitate nu au activităţi didactice, vor fi înlocuite la activitățile didactice sau vor recupera aceste activități;
 6. Beneficiarii de mobilităţi Erasmus trebuie să aducă la întoarcerea din mobilitate actele care să dovedească transportul sau cazarea, care vor fi prezentate la Departamentul de Relații Internaționale al FSE
 7. Înainte de plecarea în mobilitate, cadrul didactic / nedidactic beneficiar al unei Burse Erasmus+ sa va prezenta la Departamentul de Relații Internaționale al UO, la d-na Cristina Scobiola, în vederea definitivării demersurilor administrative
 8. Perioada efectivă de desfăşurare a bursei: mobilitatea poate începe cel mai curând în octombrie 2016 (conform cu structura anului universitar 2016-2017 prevăzută la universitatea parteneră de destinaţie a bursei Erasmus) şi se poate finaliza cel mai târziu la 30 septembrie 2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE pot fi obţinute de la Responsabilul Erasmus+ al FSE, lect.dr. Felicia CONSTANTIN, e-mail: fconstantin@uoradea.ro