Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: în perioada 27.03.2015 – 02.04.2015
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 2 aprilie 2015, ora 16.00

Dosarele de înscriere la concurs (3 exemplare) se vor depune personal de către fiecare solicitant, la Secretara Şefă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na REMEŞ Daniela (în sala F 202), după ce solicitanţii şi-au înregistrat anterior cererile (Anexa 1 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/Anexa-1-Bursa-Erasmus-Cerere-inscriere-concurs-2015.doc) la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (la d-ra secretară Viorica Szucs).

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-anexe-2015-2016/).

Toate documentele depuse la dosarul de concurs se vor transmite şi în format editabil (MS Office Word) d-nei Conf.dr. Maria-Madela ABRUDAN, ataşate unui mesaj transmis pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro, înainte de a fi depuse la d-na Daniela Remeş.

Selecţia dosarelor se va realiza până în data de 3 aprilie 2015, ora 10.00, sala E011, când solicitanţii a căror dosare au fost acceptate vor susţine interviul cu Comisia de selecţie.

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip SMS:

 • Preşedinte: Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – Decan
 • Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan
 • Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament
 • Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
 • Lect. univ. dr. Mirabela POP
 • Lect. univ. dr. Andra CATARIG
 • Lect. univ. dr. Felicia CONSTANTIN
 • Asist. univ. dr. Adina SACARĂ – ONIŢA
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip SMP:

 • Preşedinte: Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – Decan
 • Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan
 • Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament
 • Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
 • Lect. univ. dr. Monia SIM
 • Lect. univ. dr. Andra CATARIG
 • Lect. univ. dr. Rodica BOGDAN
 • Lect. univ. dr. Andrea HAMBURG
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, luni, între orele 14.00-15.00, sala E118/F303 sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro (în perioadele de sesiuni şi vacanţe nu este program pentru studenţi).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.