Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus+ – Condiţii de participare

Oferte burse Erasmus | Calendar Zilele ERASMUS | Condiții de participare | Criterii specifice de eligibilitate Erasmus | Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus | Documente necesare | Liste bursieri | Anexe Lista universitatilor partenere Erasmus


Condiţii de participare la concursul pentru obţinerea unei Burse Erasmus în anul universitar 2018-2019 pentru anul universitar 2019-2020:

 • Pot participa la Concursul pentru obţinerea unei burse de mobilitate Erasmus, toţi studenţii/ masteranzii/ doctoranzii (denumiţi în continuare „studenţi”) ai Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, la toate formele de învăţământ – licenţă, Master (cu excepția studenților de la Master anul II, 2018-2019) sau cei care sunt înscrişi la doctorat şi sunt studenţi/ doctoranzi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea ;
 • De asemenea, pot participa studenţii care vor absolvi în vara anului 2019 anul 3 de studiu, la Ciclul I de învăţământ (studii de licenţă), cu condiţia asumării în scris a angajamentului de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, începând cu septembrie 2019. În urma selecţiei la concurs, aceşti studenţi vor beneficia de bursă Erasmus ca studenţi masteranzi, pe parcursul anului I de studii Master, în anul universitar 2019-2020;
 • Pot beneficia de bursa Erasmus obţinută în urma concursului numai solicitanţii care, în momentul plecării la bursă, au maxim 2 restanțe;
 • Pot participa la concurs studenţii care fac dovada cunoaşterii limbii oficiale a statului unde doresc să obţină bursa sau a cunoașterii limbii engleze (excepţie: bursele pentru Grecia, care necesită cunoaşterea limbii engleze, care va fi şi limba de predare în Grecia, dar sunt bineveniţi şi studenţii care cunosc limba oficială din acest stat: elenă); prioritate se va acorda la concursul de selecție, studenţilor care fac dovada cunoaşterii limbii oficiale a ţării de destinaţie, la un nivel suficient necesar efectuării studiilor, această solicitare constituind şi un criteriu de departajare;
 • Un student poate beneficia de programul Erasmus pentru o perioadă de maximum 12 luni în cadrul unui ciclu de studii (I, II sau III).
 • Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale UE, ei beneficiază însă de bursa de studii, socială sau de merit primită în cadrul Facultăţii, pentru semestrul respectiv. De asemenea, studenţii care pe perioada cât vor fi plecaţi cu bursă Erasmus vor fi înscrişi la forma de învăţământ cu taxă, vor avea de achitat la termenele stabilite taxele de studii aferente anului 2018-2019 în cadrul Facultăţii noastre.
 • Studenţii care participă la concurs trebuie să ştie că, în general, bursa de mobilităţi ERASMUS pentru studenţi este numai o formă de ajutorare a studenţilor care doresc să studieze câteva luni în străinătate şi că această bursă nu acoperă decât o parte din cheltuielile de transport, cazare, masă şi cheltuielile personale.
  Informaţii suplimentare puteţi afla de la doamna Cristina SCOBIOLA (tel.: 0259-408183; e-mail: socrates@uoradea.ro sau cscobiola@uoradea.ro).

Înainte de a participa la concurs aveţi obligaţia să vă informați despre:
Conținutul și condițiile Programului Erasmus +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Reglementările interne al Universității din Oradea: https://www.uoradea.ro/Reglementari&structure=3, https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Studen%C8%9Bi&structure=3,
Reglementările interne ale Facultății de Științe Economice specifice: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/oportunitati-mobilitate- studenți

De asemenea, înainte de a vă depune dosarul de concurs, aveţi obligaţia să verificaţi la Universitatea la care doriţi să mergeţi la bursă, următoarele aspecte:

 • structura anului universitar: când începe şi când se termină fiecare semestru/trimestru la ei; când are/au loc sesiunea/sesiunile de examene;
 • limba de predare pentru bursierii Erasmus (e limba ţării respective sau limba engleză? toate disciplinele se predau în engleză sau numai câteva? etc.)
 • se face curs intensiv pregătitor de limbă în limba ţării respective pentru bursierii Erasmus? Dacă da, cât costă, când începe şi cât durează?
 • se predau discipline similare cu cele pe care le-aţi avea de studiat în cadrul Facultăţii noastre în anul univ. 2019-2020 sau în anul 2020-2021 (dacă este cazul) şi pe care să le puteţi echivala la noi la întoarcerea de la bursă? (a se consulta în acest scop, planurile de învăţământ ale Facultăţii noastre, la link-urile: http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/zi/ciclul-i-zi-specializari/ pentru studenţii din Ciclul I, respectiv, http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/master/planuri-de-invatamant/ pentru masteranzi – Ciclul II).

2 Responses

 1. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016 / 3-23-2015 / ·

  […] Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2015/2016 Săptămâna Burselor ERASMUS 2015 | Condiții de participare Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2015-2016 Regulamente & Proceduri | […]

 2. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP / 2-24-2016 / ·

  […] burse Erasmus -ESM & ESP | Calendar Zilele ERASMUS pentru STUDENTII FSE | Condiții de participare | Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP | Regulamente & Proceduri | […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.