Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – Condiţii de participare 2014/2015

NOU Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015 Runda a II-a
Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015

Săptămâna Burselor ERASMUS 2014Condiții de participare
Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2014-2015
Regulamente & ProceduriEtapele bursierului Erasmus
Documente necesareListe bursieriAnexe
Lista universitatilor partenere Erasmus 2014-2015

Condiţii de participare la concursul pentru obţinerea unei Burse Erasmus de studii în anul universitar 2014-2015:

 1. Pot participa la concurs în vederea obţinerii unei burse pentru mobilitate de studii Erasmus, toţi studenţii/ masteranzii/ doctoranzii (denumiţi în continuare „studenţi”) ai Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, inclusiv cei care vor absolvi în vara anului 2014 primul an de studiu, atât de la forma lungă de învăţământ (studii de licenţă), cât şi de la Master, sau cei care sunt înscrişi la doctorat şi sunt studenţi/ doctoranzi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea (cu excepția studenților de la Master anul II, 2013-2014);
 2. De asemenea, pot participa studenţii care vor absolvi în vara anului 2014 anul 3 de studiu, la Ciclul I de învăţământ (studii de licenţă), cu condiţia asumării în scris a angajamentului de a se înscrie la studii Master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, începând cu septembrie 2014. În urma selecţiei la concurs, aceşti studenţi vor beneficia de bursă Erasmus ca studenţi masteranzi, pe parcursul anului I de studii Master, în anul universitar 2014-2015; (a se vedea Anexa 7 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe-2014/
 3. Pot beneficia de bursa Erasmus obţinută în urma concursului numai solicitanţii care, în momentul plecării la bursă, vor fi integralişti pe semestrele studiate în cadrul Facultăţii noastre (adică, nu au restanţe); din acest motiv, vor avea prioritate pentru obţinerea unei burse Erasmus, studenţii care la momentul concursului din aprilie 2014 vor fi integralişti, acesta constituind şi un criteriu de departajare;
 4. Pot participa la concurs studenţii care fac dovada cunoaşterii a limbii oficiale a statului unde doresc să obţină bursa sau a limbii engleze (excepţie: bursele pentru Grecia, care necesită cunoaşterea limbii engleze, care va fi şi limba de predare în Grecia, dar sunt bineveniţi şi studenţii care cunosc limba oficială din acest stat: elenă); prioritate pentru câştigarea unei burse Erasmus se va acorda, la concurs, studenţilor care fac dovada cunoaşterii, la un nivel suficient necesar efectuării studiilor, a limbii oficiale a ţării de destinaţie, această solicitare constituind şi un criteriu de departajare;
 5. Un student poate fi selectat pentru o bursă de studii ERASMUS o singură dată în cadrul unui ciclu de studii (I, II sau III, adică universitar + postuniversitar), pentru o perioadă de maximum un an universitar, deci orice student care a beneficiat deja de o astfel de bursă de tip ESM nu mai poate participa la concurs (a se vedea Anexa 8 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/anexe-2014/). 
 6. Studenţii care vor fi selectaţi în urma concursului ca şi beneficiari ai unei burse de mobilităţi, au obligaţia ca la finalul sesiunii de vară din acest an universitar să fie integralişti (să nu aibă restanţe); studenţii care vor fi integralişti la data organizării concursului de selecţie din aprilie 2014, vor avea prioritate în alegerea unei burse, media generală a semestrelor studiate până în prezent şi situaţia privind examenele luate vor reprezenta criterii de departajare, de asemenea, alături de alte criterii menţionate anterior;
 7. Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale UE, dar beneficiază de bursa de studii, socială sau de merit primită în cadrul Facultăţii, pentru semestrul respectiv. De asemenea, studenţii care, pe perioada cât vor fi plecaţi cu bursă Erasmus vor fi înscrişi la forma de învăţământ cu taxă, vor avea de achitat la termenele stabilite taxele de studii aferente anului 2014-2015 în cadrul Facultăţii noastre.

BUGET EXEMPLIFICATIV PENTRU BURSA ERASMUS

Deoarece la această dată nu se cunoaşte cuantumul exact al bursei pentru anul universitar 2014-2015, vă putem informa că minimul garantat este de 450 EURO/luna/student (grantul/luna/student fiind diferenţiat în funcţie de ţara de destinaţie). Informaţii suplimentare puteţi afla de la doamna Cristina SCOBIOLA (tel.: 0259-408183; e-mail: socrates@uoradea.ro sau cscobiola@uoradea.ro).

Studenţii care participă la concurs trebuie să ştie că, în general, bursa de mobilităţi ERASMUS pentru studenţi este numai o formă de ajutorare a studenţilor care doresc să studieze câteva luni în străinătate şi că această bursă nu acoperă decât o parte din cheltuielile de transport, cazare, masă şi cheltuielile personale.

Înainte de a participa la concurs aveţi obligaţia să citiţi următoarele informaţii, proceduri şi regulamente:

De asemenea, înainte de a vă depune dosarul de concurs, aveţi obligaţia să verificaţi la Universitatea la care doriţi să mergeţi la bursă, următoarele aspecte:

 • structura anului universitar: când începe şi când se termină fiecare semestru/trimestru la ei; când are loc sesiunea/sesiunile de examene;
 • limba de predare pentru bursierii Erasmus (e limba ţării respective sau limba engleză? toate disciplinele se predau în engleză sau numai câteva? etc.)
 • se face curs intensiv pregătitor de limbă în limba ţării respective pentru bursierii Erasmus? Dacă da, cât costă, când începe şi cât durează?
 • se predau discipline similare cu cele pe care le-aţi avea de studiat în cadrul Facultăţii noastre în anul univ. 2014-2015 sau în anul 2015-2016 şi pe care să le puteţi echivala la noi la întoarcerea de la bursă? (a se consulta în acest scop, planurile de învăţământ ale Facultăţii noastre, la link-urile: http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/zi/ciclul-i-zi-specializari/ pentru studenţii din Ciclul I, respectiv, http://steconomiceuoradea.ro/wp/programe-de-studii/master/planuri-de-invatamant/ pentru masteranzi – Ciclul II) ATENŢIE! – se va consulta Planul de învăţământ al specializării la care sunteţi înscris în Facultatea noastră pentru anul în care aţi dat admitere la noi, deoarece acela este Planul după care studiaţi dumneavoastră (de ex., dacă aţi fost admis la Facultatea noastră în anul 2012 şi actualmente sunteţi anul 2 la specializarea AI, studii de licenţă, veţi consulta Planul de învăţământ aferent anului 3 de studiu, adică, anului de studiu în care doriţi să mergeţi ca bursier Erasmus).

Informaţii detaliate găsiţi pe pagina web: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/, în cadrul documentelor şi regulamentelor.

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala E118/F303 sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro

ATENŢIE: programul pentru studenţi (audienţe, consultaţii, răspuns e-mail-uri etc.) este în fiecare zi de marţi din timpul semestrului II al anului universitar 2013-2014, numai în timpul aferent intervalului dintre orele 14.00-15.00. În perioadele de sesiuni şi vacanţe nu este program pentru studenţi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.