Etapele – Pasii Bursierului Erasmus 2014

NOU Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015 Runda a II-a
Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015

Săptămâna Burselor ERASMUS 2014Condiții de participare
Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2014-2015
Regulamente & ProceduriEtapele bursierului Erasmus
Documente necesareListe bursieriAnexe
Lista universitatilor partenere Erasmus 2014-2015

Legendă:

Learning Agreement – se va prescurta în continuare LA
Facultatea de Ştiinţe Economce a Universităţii din Oradea – se va prescurta în continuare FSEUO
Universitatea din Oradea – UO
Facultatea de destinaţie a bursei Erasmus (Facultatea parteneră) – se va prescurta în continuare FP
Consiliul FSEUO – CFSE
Decan al FSEUO, d-na Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – DFSE
Prodean relaţii externe al FSE-UO, d-ra Conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan (sala F303/E118) – AMM
Secretar Şef Facultatea de Ştiinţe Economice, d-na ec. Daniela REMEŞ (sala F 202) – SS
Responsabilul cu programul Erasmus la Universitatea din Oradea, d-na Cristina Scobiola – CS
Responsabilul instituţional cu programul LLP/Erasmus la Universitatea din Oradea (în acelaşi birou cu Cristina Scobiola), d-na Carmen Buran – CB


Etape de urmat:

 1. Vizitarea cu regularitate a paginii web a FSEUO pentru vizualizarea ofertei de burse Erasmus şi a documentelelor şi informaţiilor postate (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/)
 2. Conştientizarea din timp a condiţiilor de înscriere la concurs şi documentele necesare pentru dosarul de concurs
 3. Citirea şi luarea la cunoştinţă a Regulamentelor, Procedurilor şi Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 postate pe pagina web a FSEUO (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi)
 4. Vizitarea paginilor web şi familiarizarea cu FP unde se doreşte obţinerea unei burse Erasmus
 5. Dacă este cazul, obţinerea din timp a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză şi/sau limba de predare de la FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus – a se vedea Documentul
 6. Activarea unei adrese de e-mail care să rămână valabilă timp îndelungat şi care să se verifice zilnic din momentul depunerii dosarului de concurs
 7. Întocmirea şi pregătirea din timp a dosarului de concurs pentru obţinerea unei Burse Erasmus – Documente necesare pentru înscriere la concurs – Erasmus 2014  –http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi
 8. E-mail către AMM de înştiinţare depunere dosar, la care se va ataşa ca document word Anexa 1, iar ca şi documente Word, celelalte documente depuse la dosarul de înscriere la Concurs.
 9. Depunerea dosarului de concurs ÎN TERMENUL PRECIZAT la SS, cu înregistrarea Anexei 1 la secretariat Decanat FSEUO
 10. Prezentarea la concurs în data stabilită, împreună cu documentele originale solicitate a fi aduse cu această ocazie (ex.: Certificat de Competenţă Lingvistică, Situaţia şcolară etc.)
 11. Verificare rezultate concurs
 12. Dacă s-a câştigat bursa, atunci se depune urgent Anexa 2  – la secretariat Decanat în atenția AMM.
 13. Se ia contact cu Biroul de relații internaționale a UO – CS pentru definitivarea documentelor solicitate la nivel de UO.
 14. Se completează şi se definitivează Anexele 3, 4 şi 5 (termen de predare a lor: 15 zile de la afişarea rezultatelor concursului)
 • studentul înştiinţează FP despre faptul că a câştigat Bursa Erasmus şi va trimite cât mai curând posibil documentele de aplicaţie la FP (prin posta si scanate, pe e-mail), şi se demarează procedura de înregistrare pentru obţinerea unei cazări la FP – dacă este cazul, verificarea documentelor necesare pentru viză de la Ambasada ţării FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus, pentru eventuale formalităţi necesare şederii pe o perioadă mai îndelungată
 • bursierul trimite FP planul său de învăţământ şi solicită astfel informaţiile necesare întocmirii corecte a Anexelor 4 şi 5
 • se consultă cadrele didactice ale FSE-UO cu privire la completarea Anexei 4
 • se fac programări, conform programului de consultaţii afişat la catedre/departamente, la cadrele didactice care au de semnat Anexa 4
 • se duce la semnat la cadrele didactice ale FSEUO Anexa 4
 • se completeaza apoi și se semnează Anexa 5
 • Anexele 3 şi 5 completate şi semnate – în 4 exemplare –  se aduc la semnat la AMM şi la CB, dupa care, se transmit ca documente scanate cu semnături la FP, prin e-mail, cât și în original, prin poștă şi se solicită FP returnarea în original a Anexelor 3 şi 5, după aprobarea lor de către FP; 1 exemplar original din fiecare se păstrează şi de către bursier.
 • 1 exemplar original din Anexa 4 si 2 fotocopii ale acesteia, se predau la AMM; se păstrează de către bursier 1 fotocopie a acesteia;
 1. Dacă este cazul, bursierul solicită FP trimiterea pe poştă, pe adresa studentului, a acceptului şi invitaţiei la bursă în cadrul FP pentru perioada indicată în Anexa 3, necesare pentru obţinerea vizei de studiu. Se poate solicita ca aceste documente să fie transmise pentru siguranţă şi pe numerele de fax ale Ambasadei (bursierul va comunica FP numerele de fax) în România a ţării FP şi ale bursierului (daca e cazul).
 2. Bursierul aduce câte o fotocopie din documentele de la punctul anterior la AMM şi la CS
 3. :
  • Dacă Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP vor fi primite pe adresa poștală a bursierului, acesta va preda 1 original la CS, 1 original la SS, 1 fotocopie la AMM.
  • Dacă Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP se vor primi de către AMM, atunci bursierul va primi de la AMM câte un exemplar din fiecare pe care bursierul le va preda la CS, precum și câte o fotocopie din fiecare care va rămâne la bursier.
 1. Bursierul se va prezenta la CS cu minim 1 lună înainte de plecarea la bursă (dar nu în perioada 25 iulie -1 septembrie când sunt concedii legale, sau în vacanţa aferentă sărbătorilor de iarnă), cu documentele menţionate la punctele 29 şi 31 şi cu adeverinţa de înmatriculare în cadrul FSEUO şi situaţia şcolară actualizată obţinută de la SFSE (din care să rezulte că studentul este integralist în acel moment), în vederea încheierii contractului financiar şi formalităţilor necesare pentru obţinerea banilor aferenţi bursei Erasmus
 2. Dacă e cazul pentru ţara respectivă, bursierul merge la Ambasadă pentru ridicarea vizei de studii.
 3. Bursierul merge la bursă la FP
 4. Dacă după ce ajunge la FP sunt necesare modificări la Anexa 5, se urmează procedura descrisă în documentul intitulat „Regulament de intocmire si aprobare Learning Agreement-Contract de studii”
 5. Înainte de întoarcerea definitivă de la FP, bursierul se asigură că a primit de la acesta toate documentele necesare, menţionate în Anexa 6
 6. După ce se întoarce de la bursă, studentul prezintă în maxim 2 zile lucrătoare la serviciul Contabilitate al UO pentru decontul valutar, şi duce toate documentele necesare la CS
 7. Studentul îşi va întocmi apoi Anexa 10 – dacă este cazul, într-un exemplar original, în baza LA şi a modificărilor aduse acestuia, şi în baza Anexei 4;
 8. Studentul se prezintă în maxim 5 zile lucrătoare de la întoarcere, la AMM, cu Anexa 6 completată conform cerinţelor şi cu anexele la aceasta, aşa cum sunt cerute în Anexa 6; Anexa 6 se va transmite către AMM şi prin e-mail, ca document word ataşat;
 9. Studentul revine la AMM pentru a-şi ridica 2 exemplare originale din Procesul-verbal de echivalare a notelor, întocmit şi realizat de o comisie a FSEUO în baza documentelor depuse de student;
 10. Studentul se prezintă la d-na Cristina Scobiola, pentru incheierea decontului valutar;
 11. Completarea chestionarului on-line referitor la derularea programului Erasmus – bursa obținută.

Mult succes!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.