Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Teaching Assignment (STA – 2015-2016)

Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Teaching Assignment (Erasmus+ STA)

  1. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO);

1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2015-2016;

1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA și/sau STT câştigate în ultimii 3 ani;

1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus.

  1. Criterii de departajare:

Nr.

crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj maxim posibil

Punctaj personal conform auto-evaluării

Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1

Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2

Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2014 confirmată

C1.2.3

maxim 30 p.

2.3.1

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2014 confirmată, mai mare sau egal cu 750%

30 p.

2.3.2

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2014 confirmată, între 350% şi 749%

20 p.

2.3.3

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2014 confirmată, între 200% şi 349%

10 p.

2.3.4

Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2014 confirmată, sub 200%

0 p.

Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc.

C2

maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a beneficia de mobilitate este de 30 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip STA:

Comisia nr. 1:

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan

Membri:

 • Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

Comisia nr. 2:

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan

Membri:

 • Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament
 • Prof .univ.dr. Ioan Dan MORAR– Director de Departament
 • Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

Comisia nr. 3:

 • Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan

Membri:

 • Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan
 • Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.