Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus Staff Training (ST)

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

1.1. Candidatul trebuie să fie titular cu norma de bază la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO);
1.2. Candidatul nu trebuie să îndeplinească vârsta pensionării în anul 2014-2015;
1.3. Candidatul şi-a onorat mobilităţile Erasmus STA câştigate în ultimii 3 ani;
1.4. Dosarul de concurs al candidatului este corect și complet întocmit și a fost depus în termenul sus-menționat.

II.  Criterii de departajare

II.1 PENTRU CADRE DIDACTICE:

Nr.

crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj maxim posibil

Punctaj personal conform auto-evaluării

1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă C1.1

80 p.

2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci: C1.2 maxim 80 p.
2.1. Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa) la nivel de predare, dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare C1.2.1 maxim 20 p.
2.2. Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este cadru didactic titular al UOFSE C1.2.2

30 p.

2.3. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare 2013 confirmată C1.2.3 maxim 30 p.
2.3.1. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, mai mare sau egal cu 750% 30 p.
2.3.2. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare  pentru 2013 confirmată, între 350% şi 749% 20 p.
2.3.3. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, între 200% şi 349% 10 p.
2.3.4. Valoarea KG din Fişa de autoevaluare pentru 2013 confirmată, sub 200% 0 p.
3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi ştiinţifice inter-universitare etc. C2 maxim 20 p.

Total:

maxim 100 p.

 

 

II.2 PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC:

Nr.

crt.

Criteriu

Cod criteriu

Punctaj maxim posibil

Punctaj personal conform auto-evaluării

1. Candidatul este titular al contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă

C1.1

80 p.

2. În cazul în care candidatul nu este titular a contractului bilateral încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă, iar titularul contractului bilateral nu a solicitat respectiva mobilitate, atunci:

C1.2

maxim 80 p.

2.1. Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării de destinaţie a bursei (sau limba franceză, pentru mobilităţile în Franţa; limba germană pentru mobilităţile în Germania) dovedită în timpul interviului şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare

C1.2.1

maxim 20 p.

2.2. Nu a mai beneficiat de mobilităţi Erasmus până în prezent şi este angajat al UOFSE

C1.2.2

30 p.

2.3. Valoarea punctajului final din Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru 2013

C1.2.3

maxim 30 p.

3. Relaţii tradiţionale între candidat şi Universitatea de destinaţie a mobilităţii, dovedită prin mobilităţi anterioare pe aceeaşi destinaţie, participări ale colegilor de la Universitatea parteneră la Conferinţa EINCO anuală a UOFSE, lucrări, proiecte sau activităţi publicate/dezvoltate în comun de către UOFSE şi Universitatea/Facultatea parteneră, schimburi inter-universitare, sprijinirea cadrelor didactice și studenților de la universitatea parteneră aflați în vizită/mobilități la UOFSE în anii anteriori etc.

C2

maxim 20 p.

Total: maxim 100 p.

 

Punctajul minim necesar pentru câştigarea dreptului de a merge în mobilitate este de 30 puncte.
Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

 

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip ST:

Comisia nr. 1:

Preşedinte:   Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan

Membri:

Conf.univ.dr. Emil CHIRILĂ– Director de Departament
Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

 

Comisia nr. 2:

Preşedinte:   Conf. univ. dr. ec. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan

Membri:

Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament
Conf.univ.dr. Emil CHIRILĂ– Director de Departament
Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan
Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

 

Comisia nr. 3:

Preşedinte: Conf. univ. dr. ec. Nicoleta BUGNAR – Prodecan

Membri:

Conf. univ. dr. ec. Adriana GIURGIU – Decan
Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

One Response

  1. Mobilitati Erasmus – Teaching Assignment (STA) si Staff Training (STT) 2014/2015
    Mobilitati Erasmus – Teaching Assignment (STA) si Staff Training (STT) 2014/2015 / 4-15-2014 / ·

    […] Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus Staff Train… […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.