Calendarul selecţiei beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip Teaching Assignment (TA) – CADRE DIDACTICE şi Staff Training (ST)

Calendarul selecţiei beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip Teaching Assignment (TA) – CADRE DIDACTICE şi Staff Training (ST)
CADRE DIDACTICE ȘI PERSONAL AUXILIAR:

14.04.2014 – 21.05.2014depunerea dosarelor de candidatură la Decanat –  dosarele se preiau cu nr. de înregistrare de intrare la Decanat, de către Secretar Decanat, Viorica SZUCS.

23.05.2014 începând cu ora 12 sala E011 selecţia candidaţilor de către Comisia de selecţie aprobată de către Consiliu FSE și Senatul UO.

20.06.2014data limită până la care se pot depune Teaching Agreement/ Training Agreement (Work programme) semnate de ambele părţi. Teaching Agreement/Training Agreement (Work programme)  – pot fi ataşate şi în formă scanată.

22.06.2014 – finalizare Lista finală nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus TA şi ST în anul 2014-2015 în urma validării finale a tuturor Dosarelor de înscriere la concurs.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.