Proiect ROSE

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

 

1. Invitatie de participare la procedura de cerere de oferta pentru servicii pauze de cafea

Vă invităm să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru servicii pauze de cafea, total 37 de întâlniri.
Această achiziţie de servicii pauze de cafea este organizată în cadrul subproiectului cu titlul Combaterea abandonului şcolar la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea , finanțat prin Schema de granturi pentru SGNU din cadrul Proiectului ROSE.
Pocedura de achiziție aplicată este cerere de ofertă.
Termenul limită pentru primirea ofertelor : 29.01.18, ora 12.00
Data deschiderii ofertelor și evaluării acestora: 29.01.18 ora 14.00
Atașat aveți invitația de participare, specificațiile tehnice, formularul de oferta tehnica si financiara.
Oferta d-voastra se poate depune la Secretariatul Decanatui – Facultatea de Științe Economice (sala I008a) sau scanata la adresa de mail: cosmin_stir@yahoo.com.

Formular de oferta servicii

2. Invitatie de participare la procedura de selecție în baza calificării consultanților pentru servicii de consultanță

Va invităm să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru servicii de consultanță pentru campania de conștientizare.
Această achiziţie de consultanță pentru campania de conștientizare este organizată în cadrul subproiectului cu titlul Combaterea abandonului şcolar la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, finanțat prin Schema de granturi pentru SGNU din cadrul Proiectului ROSE.
Pocedura de achiziție aplicată este Selecție în baza calificării consultanților (SCC).
Termenul limită pentru primirea ofertelor : 31.01.18, ora 12.00
Data deschiderii ofertelor și evaluării acestora: 01.02.18 ora 10.00
Atașat aveți invitația de participare, termenii de referință, formularul de ofertă tehnică și financiară.
Oferta d-voastră se poate depune la Secretariatul Decanatului – Facultatea de Științe Economice (sala I008a) sau scanată la adresa de mail: cosmin_stir@yahoo.com.

Formular oferta servicii de consultanta