Ciclul I – ZI – Examen licenţă – ARHIVA

Examen de licență 2021/2022

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iulie 2022 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2022, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2022:
  • Înscrieri la licență: 06.07-11.07.2022
  • Examen de licență: 13.07.2022 (onsite)
 • Sesiunea Septembrie 2022:
  • Înscrieri la licență: 01-06.09.2022 (în data de 06.09 înscrierile au loc doar până la ora 12)
  • Examen de licență: 07.09.2022 (onsite)

Rezultate-finale-licenta-sesiunea-septembrie-2022

Rezultate-finale-licenta-sesiunea-iulie-2022

Înscrierile la examenul de finalizare a studiilor au loc online pe paginile create pe platforma e.uoradea.ro.

Studenții din promoțiile anterioare care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor vor trimite documentele pe adresa steconomice@uoradea.ro, până în ultima zi a perioadei de înscriere, ora 12.

Documente necesare

 1. Cerere_Nume și prenume student, completată și semnată de student, precum și vizată de coordonatorul științific (Anexa 4) – Vizata de coordonator
 2. Certificat de naștere_Nume și prenume student;
 3. Certificat de casatorie_Nume și prenume student (dacă este cazul);
 4. Carte de identitate_Nume și prenume student;
 5. Lucrare de licență sau disertație_Nume și prenume student, ce conține și (Declarația de autenticitate (Anexa 6) – Vizata de coordonator

Anexa 4. Cerere de inscriere la examenul de finalizare a studiilor WORD /PDF

Anexa 6 .Declaratie de autenticitate WORD / PDF

Metodologie de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor.2021-2022


TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2022 și Septembrie 2022 la Facultatea de Știinţe Economice

Examen de licență 2020/2021

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iulie 2021 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2021, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2021:
  • Înscrieri la licență: 30.06-5.07.2021 (online)
  • Examen de licență: 07.07.2021 (onsite)
 • Sesiunea Septembrie 2021:
  • Înscrieri la licență: 01-06.09.2021 (online)
  • Examen de licență: 08.09.2021 (onsite)

Rezultatele examenului de licență – sesiunea septembrie 2021

Înscrierile se desfășoară online, pe platforma e.uoradea.ro, pe paginile dedicate examenului de finalizare a studiilor. Absolvenții din promoțiile anterioare vor trimite documentele de înscriere la adresa de email steconomice@uoradea.ro până în ultima zi a perioadei de înscrieri.

Documente necesare:

 1. Cerere Nume și prenume student, completată și semnată de student, precum și vizată de coordonatorul științific (Anexa 1) – Vizata de coordonator
 2. Certificat de naștere_Nume și prenume student;
 3. Certificat de casatorie_Nume și prenume student (dacă este cazul);
 4. Carte de identitate_Nume și prenume student;
 5. Lucrare de licență sau disertație_Nume și prenume student, ce conține și Declarația de autenticitate (Anexa 2) – Vizata de coordonator

Studentii de la ciclul de licență vor aduce la examenul din data de 8.09 si preda 2 poze.

Rezultatele examenului de licență – sesiunea iulie 2021:

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2021/2022


TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2021 și Septembrie 2021 la Facultatea de Știinţe Economice

 Examen de licență 2019/2020

Procedura de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la FSE 2020

Instructiuni privind accesul in salile de examen si obligatiile candidatilor

Declaratie pe proprie raspundere la accesul in sala


Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iulie 2020 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2020, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2020:
  • Înscrieri la licență: 1-7 iulie 2020
  • Examen de licență: 9 iulie 2020
 • Sesiunea Septembrie 2020:
  • Înscrieri la licență: 4-8 septembrie 2020
  • Examen de licență: 10 septembrie 2020

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor sesiunile iulie și septembrie 2020 vor avea loc exclusiv online. Vă rugăm acordați atenție prezentei Proceduri și documentelor ce trebuie completate și încărcate.

Procedura FSE finalizare studii (WORD)  

Procedura FSE finalizare studii (PDF)  

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2020/2021


Procedura de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la FSE 2020

Anunt privind accesul in sala de examen

Declaratie pe proprie raspundere la accesul in sala

TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2020 și Septembrie 2020 la Facultatea de Știinţe Economice


Examen de licență 2018/2019

Rezultate examen licență – sesiunea septembrie 2019
Rezultate examen licență – sesiunea iulie 2019

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Methodology for completion of studies-FSE_2019

Precizari cu privire la inscrierea licenta 2019

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iulie 2019 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2019, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2019:
  • Înscrieri la licență: 1-9 iulie 2019
  • Examen de licență: 11 iulie 2019
 • Sesiunea Septembrie 2019:
  • Înscrieri la licență: 5-10 septembrie 2019
  • Examen de licență: 12 septembrie 2019

TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2019 și Septembrie 2019 la Facultatea de Știinţe Economice

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2018/2019


Examen de licență 2017/2018

Rezultate examen licență – sesiunea septembrie 2018
Rezultate examen licență – sesiunea iulie 2018

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iulie 2018 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2018, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2018:
  • Înscrieri la licență: 2-10 iulie 2018
  • Examen de licență: 12 iulie 2018
 • Sesiunea Septembrie 2018:
  • Înscrieri la licență: 6-11 septembrie 2018
  • Examen de licență: 13 septembrie 2018

TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2018 și Septembrie 2018 la Facultatea de Știinţe Economice

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor de licență – LUCRĂRI DE LICENȚĂ – anul universitar 2017-2018


Examen de licență 2016/2017

Rezultate examen licență – sesiunea septembrie 2017
Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2017
Rezultate examen licență – sesiunea iulie 2017
Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea iulie 2017

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Programarea examenului de licență – sesiunile IUNIE-IULIE 2017 și respectiv, SEPTEMBRIE 2017 – învățământ IF / Zi și ID

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 18 din 15.12.2016, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iunie-Iulie 2017 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2017, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iunie-Iulie 2017:
  • Înscrieri la licenţă: 26 iunie 2017 – 3 iulie 2017
  • Examen licenţă: 5-6 iulie 2017
 • Sesiunea Septembrie 2017:
  • Înscrieri la licenţă: 7-11 septembrie 2017
  • Examen licenţă: 13 septembrie 2017
TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iunie-Iulie 2017 și Septembrie 2017, la nivelul Facultăţii de Știinţe Economice a Universității din Oradea

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de licență valabile în anul univ. 2016-2017 la Facultatea de Științe Economice – Anexa 4 la H.S. nr. 18/20.02.2017

Reglementări în vigoare referitoare la examenul de licență (valabile în anul univ. 2016-2017):


Examen de licență 2015/2016

Având în vedere derularea celei de-a treia reexaminări, înscrierile la examenul de licență se prelungesc până la data de 13.09.2016 inclusiv. Examenul de licență se va desfășura în ziua de 15.09.2016.
Pentru stundenţii non-bologna proba scrisă  – 15.09.2016 – ora 09.00 sala F208
TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2016 și Septembrie 2016, la nivelul Facultăţii de Știinţe Economice a Universității din Oradea

Programarea examenului de licență – sesiunile IULIE 2016 și respectiv, SEPTEMBRIE 2016 – învățământ IF și ID

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din 11.11.2015, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea Iulie 2016 și respectiv, Septembrie 2016, sunt după cum urmează:

Înscrierea la examenul de licență se realizează în conformitate cu metodologia de mai jos.

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2015-2016

Metodologie finalizare studii FSE_valabila incepand cu 2015-2016
Anexa 2 – Cerere de înscriere la coordonatorul lucrării de licență
Anexa 4 – Ce este si cum poate fi evitata plagierea
Anexa 5 – Cerinte de realizare a lucrarii de licenta
Anexa 6 – Referat asupra lucrării de licență – format-tip
Anexa 7 – Declarația de autenticitate a studentului
Anexa 8 – Cerere de înscriere la examenul de finalizare studii – format-tip

Formular tip – Referat lucrare finalizare studii

Pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor este obligatoriu:

 1. Sa aveti situatia cu mediile anilor de studii, eliberata de la Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi o copie legalizata după certificatul de naştere.
 4. 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică.
 5. Un cd care să conţină lucrarea de licenţă.
 6. Absolventii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 600 lei.

Programarea examenului de licență sesiunea septembrie 2015 – învățământ IF și ID

Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2015

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 02.09.2015 – 08.09.2015 în sala F204 și F207, după următorul program:

 • luni – vineri 09.00 – 16.00

Examenele de licenţă

 • 09.09.2015 începând cu ora 09.00

Studenţii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 500 lei.

La înscriere este obligatoriu:

 1. Mediile anilor de studii eliberate de Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Să depuneţi un cd care să conţină lucrarea de licenţă.

Calendarul Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE aferent anului univ. 2014-2015

În conformitate cu Structura aprobată de SUO pentru anul univ. 2014-2015 (prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 41 din 26 mai 2014 – Anexa 14), disponibilă la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/06/12/structura-anului-universitar-2014-2015/, Consiliul Facultății de Științe Economice întrunit în ședința din data de 20.11.2014, a aprobat următorul Calendar al Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare aferent anului univ. 2014-2015:

1. Sesiunea Iunie-Iulie 2015:

2. Sesiunea Septembrie 2015:

Tematica examenului de Licenta – Iulie/Septembrie 2015


Rezultatele examenului de licenta – sesiunea Septembrie 2014 – au fost afisate la avizierul de langa amfiteatrul F006

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2014

 • Inscrieri, depunerea lucrărilor: 03.09.2014 – 05.09.2014 la secretariat după următorul program: luni – vineri    09.00 – 16.00
 • Examenele de licenţă  08.09.2014, ora 09.00

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Cererea de înscriere și lucrarea de licență să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de licenta.
 2. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 3. Un CD/DVD care să conţină lucrarea de licenţă în format MS Word.

NOU! Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2014-2015

Programarea studenților pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Orală – iulie 2014

Decizie Rector nr. 217 din 30 05 2014 – Comisii finalizare studii 2014 FSE UO

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor organizat la nivelul Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, sesiunea Iulie 2014 si Septembrie 2014

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (Anexa 5 a Hotararii Senatului UO nr 38 din 03.03.2014)

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2013-2014

ALTE FORMULARE (Cerere inscriere, Centralizator teme, Ce este si cum se poate evita plagierea, Cerinte de realizare a lucrarii, Declaratia de autenticitate etc.)

Procedură privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (Modificata prin HS UO nr. 38 / 03.03.2014)

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă – sesiunile iulie si septembrie 2014

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă – sesiunea iulie 2013

Programe analitice examen licenţă studii universitare de licenţă de lungă durată (4-5 ani)

***

 

Sesiunea Septembrie 2013

Învățământ de ZI și ID:

NOU! Rezultatele examenului de licenta au fost afisate la avizierul de la parter, langa amfiteatrul F006.

Programarea studenților pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Orală

ATENȚIE: Studenții sunt rugați să se prezinte cu cel puțin o ora înainte de ora programată. Intrarea În sală se va face pe baza Cărții de intentitate / Carnet de student vizat la zi.

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 04.09.2013 – 07.09.2013 la Secretariat după următorul program:

 • Luni – Vineri 09.00 – 16.00
 • Sâmbătă 9.00 – 13.00

Examenele de licenţă – 09.09.2013

 Sesiunea Iulie 2013

Programarea examenului de finalizare a studiilor universitare de Licenta – sesiunea iulie 2013

 • proba orală – comisia 4 s-a mutat din sala E115 in E119
 • proba scrisă – examenul va avea loc în 03.07.2013 la ora 9.00 in sala E118

ATENȚIE: Studenții sunt rugați să se prezinte cu cel puțin o ora înainte de ora programată. Intrarea În sală se va face pe baza Cărții de intentitate / Carnet de student vizat la zi.

 

Învățământ de ZI și ID:

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 17.06.2013 – 28.06.2013 la Secretariat după următorul program:

 • Luni – Vineri 09.00 – 16.00

Examenele de licenţă – 03.07.2013 – 04.07.2013

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2012-2013

***

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

NOU! Au fost afisate la avizierul facultatii, rezultatele finale la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă – sesiunea SEPTEMBRIE 2012. Pentru absolventii care au promovat acest examen, adeverinţele de absolvire a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă se vor elibera la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203), începând cu data de 21.09.2012, ora 12.00. Absolvenţii care doresc să se înscrie la admitere la studii universitare de MASTER în cadrul facultăţii noastre îşi pot depune dosarul până în data de 24.09.2012 (a se vedea mai multe detalii la link:click aici). Felicitari tuturor absolventilor promovati!

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Orala – IF/ID – 19.09.2012

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Scrisă –  IF/ID – 18.09.2012

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 04.09.2012 – 15.09.2012 la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, după următorul program:

 • LUNI – VINERI 09.00 – 16.00, în perioada 04.09.2012 – 14.09.2012
 • SÂMBĂTĂ 09.00 – 13.00, numai în data de 15.09.2012

 

EXAMENE – FORMA DE INVATAMANT ZI:

 • EXAMENUL SCRIS – 18.09.2012 – ORA 10.00*
 • EXAMENUL ORAL – 19.09.2012 – ORA 12.00**

*Intrarea în sala de examen este la ora 09.00, pe bază de Carte/Buletin de identitate.

** Programarea pe ore a candidaţilor va fi postată pe acest site, în data de 18.09.2012. Candidaţii se vor prezenta la examen cu cel puţin 1 oră înainte de ora la care fiecare candidat va fi programat pentru a intra în examen. Intrarea în sala de examen se face pe bază de Carte/Buletin de identitate.

 

EXAMENE – FORMA DE INVATAMANT ID:

 • EXAMENUL SCRIS – 18.09.2012 – ORA 10.00*
 • EXAMENUL ORAL – 19.09.2012 – ORA 12.00**

* Intrarea în sala de examen este la ora 09.00, pe bază de Carte/Buletin de identitate.

** Programarea pe ore a candidaţilor va fi postată pe acest site, în data de 18.09.2012. Candidaţii se vor prezenta la examen cu cel puţin 1 oră înainte de ora la care fiecare candidat va fi programat pentru a intra în examen. Intrarea în sala de examen se face pe bază de Carte/Buletin de identitate.

IMPORTANT

Studenţii care se prezintă a doua oară la examenul de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, vor achita taxa de 500 lei şi vor prezenta chitanţa doveditoare la înscrierea la examen.

La înscriere este obligatoriu să depuneţi şi următoarele:

 • 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică mată şi o copie după certificatul de naştere.
 • 1 CD-ROM care să conţină lucrarea de licenţă (într-un singur document/fișier MS Word care conține copertă, conținut și anexele) .

***

Rezultate finale examen Licenta – Sesiunea iunie -iulie 2012

Rezultatele finale la examenul de finalizare a studiilor de licenţă ZI și ID au fost afisate azi, 05.07.2012, ora 13.00, la avizierul Facultatii de Stiinte Economice (Parter).

***

Rezultate contestaţii la examenul de Licenţă – proba scrisă (Iulie 2012) – în atenţia absolvenţilor FSE (ZI şi ID), promoţia 2012

Rezultatele în urma contestaţiilor la examenul de finalizare a studiilor de licenţă pentru Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Proba scrisă) au fost afişate azi, 04.07.2012, ora 17.00, la avizierul Facultăţii de Ştiinţe Economice (Parter).

IMPORTANT: Notele obținute în urma contestațiilor sunt definitive.

***

Rezultate examen Licenta – proba scrisa (Iulie 2012) – in atentia absolventilor FSE, promotia 2012

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de licenţă pentru Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Proba scrisă) au fost afisate azi, 03.07.2012, ora 15.00, la avizierul Facultatii de Stiinte Economice (Parter).
 
IMPORTANT: Eventualele contestații privind rezultatul obținut la examenul de finalizare a studiilor (licență), “Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” (proba scrisă), se depun la Secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice în termen de 24 ore de la comunicarea acestuia (adică, până la data de 04.07.2012, ora 15.00) și se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor. Notele obținute în urma contestațiilor sunt definitive.

Programarea pe sali/ore pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de Licenta – 04.07.2012

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Scrisă –  02.07.2012:

Reamintim studentilor din anul terminal faptul ca Cererile pentru inscriere la licenta/disertatie, vizate de conducatorul stiintific, pot fi depuse pana la data de 10 februarie. Va multumim pentru intelegere.

Alocarea temelor pentru lucrări de licenţă 2011-2012

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă – sesiunea iulie 2012

***

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.