Ciclul II – Master – Secretariat

Admitere 2021Examene | Disertaţie | Planuri de învăţământ | Orar | Secretariat | Îndrumători de an / Directori de masterat ]

 

Secretariat master:

Ec. Natalia-Carmen BOT

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Administrarea afacerilor, Management, Marketing.
E-mail: nbot@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.276
Birou: Clădirea V1

Ec. ing. Angela-Otilia TOMESCU

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate.
E-mail: otomescu@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.263
Birou: Clădirea V1

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.