Ciclul II – Master – Disertaţie – ARHIVA

Examen de disertație 2019/2020

Procedura de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la FSE 2020

Anunt privind accesul in sala de examen si obligatiile candidatilor

Declaratie pe proprie raspundere la accesul in sala

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în sesiunea Iulie 2020 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2020, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2020:
  • Înscrieri la disertație: 1-8 iulie 2020
  • Examen disertație: 10 iulie 2020
 • Sesiunea Septembrie 2020:
  • Înscrieri la disertație: 7-9 septembrie 2020
  • Examen disertație: 11 septembrie 2020

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2019/2020

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor sesiunile iulie și septembrie 2020 vor avea loc exclusiv online. Vă rugăm acordați atenție prezentei Proceduri și documentelor ce trebuie completate și încărcate.

Procedura FSE finalizare studii (WORD)  

Procedura FSE finalizare studii (PDF)  

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2020/2021

Procedura de desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor la FSE 2020

Anunt privind accesul in sala de examen

Declaratie pe proprie raspundere la accesul in sala

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2020

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2020 (reafisat în data de 10.07.2020, ora 08:30)


Examen de disertație 2018/2019

Rezultate examen disertație – sesiunea septembrie 2019
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2019
Rezultate examen disertație – sesiunea iulie 2019
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2019

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Methodology for completion of studies-FSE_2019

Precizari cu privire la inscrierea disertatie 2019

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în sesiunea Iulie 2019 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2019, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2019:
  • Înscrieri la disertație: 1-9 iulie 2019
  • Examen disertație: 12 iulie 2019
 • Sesiunea Septembrie 2019:
  • Înscrieri la disertație: 5-10 septembrie 2019
  • Examen disertație: 13 septembrie 2019

LISTA TITLURILOR PENTRU LUCRARI DE FINALIZARE A STUDIILOR AN UNIV. 2018/2019


Examen de disertație 2017/2018

Rezultate examen disertație – sesiunea septembrie 2018
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2018
Rezultate examen disertație – sesiunea iulie 2018
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2018

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în sesiunea Iulie 2018 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2018, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iulie 2018:
  • Înscrieri la disertație: 2-10 iulie 2018
  • Examen disertație: 13 iulie 2018
 • Sesiunea Septembrie 2018:
  • Înscrieri la disertație: 6-11 septembrie 2018
  • Examen disertație: 14 septembrie 2018

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor de master – DISERTAȚII – anul universitar 2017-2018


Examen de disertație 2016/2017

Rezultate examen disertație – sesiunea septembrie 2017
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2017
Rezultate examen disertație – sesiunea iulie 2017
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2017

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Programarea examenului de disertație – sesiunile IUNIE-IULIE 2017 și respectiv, SEPTEMBRIE 2017 – învățământ IF

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 18 din 15.12.2016, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în sesiunea Iunie-Iulie 2017 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2017, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iunie-Iulie 2017:
  • Înscrieri la disertație: 26 iunie 2017 – 3 iulie 2017
  • Examen disertație: 6-7 iulie 2017
 • Sesiunea Septembrie 2017:
  • Înscrieri la disertație: 7-11 septembrie 2017
  • Examen disertație: 14 septembrie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de master valabile în anul univ. 2016-2017 la Facultatea de Științe Economice – Anexa 4 la H.S. nr. 18/20.02.2017

Reglementări în vigoare referitoare la examenul de disertație (valabile în anul univ. 2016-2017):


Disertație 2015/2016

Având în vedere derularea celei de-a treia reexaminări, înscrierile la examenul de disertație se prelungesc până la data de 13.09.2016 inclusiv.
Examenul de disertație se va desfășura în ziua de 15.09.2016.

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2016

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din 11.11.2015, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor de master în sesiunea Iulie 2016 și respectiv, Septembrie 2016sunt după cum urmează:

Înscrierea la examenul de disertație se realizează în conformitate cu metodologia de mai jos.

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2015-2016

Metodologie finalizare studii FSE valabila incepand cu 2015-2016
Anexa 2 – Cerere inscriere lucrare de licenta / disertatie
Anexa 4 – Ce este si cum poate fi evitata plagierea
Anexa 5 – Cerinte de realizare a lucrarii de licenta / disertatiei
Anexa 6 – Referat asupra disertatiei – format-tip
Anexa 7 – Declaratia de autenticitate a studentului
Anexa 8 – Cerere inscriere examen de finalizare

Formular tip – Referat lucrare finalizare studii

Pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor este obligatoriu:

 1. Sa aveti situatia cu mediile anilor de studii, eliberata de la Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi o copie legalizata după certificatul de naştere.
 4. 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică.
 5. Un cd care să conţină lucrarea de licenţă.
 6. Absolventii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 600 lei.

Programarea examenului de disertatie sesiunea septembrie 2015 

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea septembrie 2015

Inscrieri, depunerea lucrărilor: 02.09.2015 – 08.09.2015 la secretariat după următorul program:

 • luni – vineri 09.00 – 16.00

Susţinerea lucrării de disertaţie

 • 10.09.2015 începând cu ora 09.00

Studenţii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 500 lei.

Inscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original.

La înscriere este obligatoriu:

 1. Cererea de înscriere şi lucrarea de disertaţie să fie vizate de coordonator.
 2. Să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 3. Să depuneţi un CD care să conţină lucrarea de disertaţie.

Calendarul Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE aferent anului univ. 2014-2015

În conformitate cu Structura aprobată de SUO pentru anul univ. 2014-2015 (prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 41 din 26 mai 2014 – Anexa 14), disponibilă la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/06/12/structura-anului-universitar-2014-2015/, Consiliul Facultății de Științe Economice întrunit în ședința din data de 20.11.2014, a aprobat următorul Calendar al Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare aferent anului univ. 2014-2015:

1. Sesiunea Iunie-Iulie 2015:

2. Sesiunea Septembrie 2015:


Rezultatele examenului de disertatie – sesiunea Septembrie 2014 – au fost afisate la avizierul de langa amfiteatrul F006

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat, sesiunea septembrie 2014

Programarea examenului de  disertatie – sesiunea septembrie 2014

 • Inscrieri, depunerea lucrărilor: 03.09.2014 – 05.09.2014 la secretariat după următorul program: luni – vineri 09.00 – 16.00
 • Susţinerea lucrării de disertaţie – 09.09.2014, ora 09.00

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Înscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original
 2. Cererea de înscriere și lucrarea de disertație să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de disertatie.
 3. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Un CD care să conţină lucrarea de disertaţie în format MS Word.

Decizie Rector nr. 217 din 30 05 2014 – Comisii finalizare studii 2014 FSE UO

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor organizat la nivelul Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, sesiunea Iulie 2014 si Septembrie 2014

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2014-2015

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (Anexa 2 a Hotararii Senatului UO nr 4 din 26.05.2014)


Calendarul Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizarea studiilor universitare în anul 2013

Sesiunea Septembrie 2013

Rezultatele examenului de disertație au fost afișate la avizierul de la parter, lângă amfiteatrul F006.

NOU! Programare susținerii examenului de disertație – Septembrie 2013 – ATENȚIE: Studenții sunt rugați să se prezinte cu cel puțin o ora înainte de ora programată. Intrarea În sală se va face pe baza Cărții de intentitate / Carnet de student vizat la zi.

Înscrieri, depunerea lucrărilor:

 • 04.09.2013 – 09.07.2013 la secretariat după următorul program:
  • LUNI – VINERI 09.00 – 16.00
  • Sâmbătă 9.00 – 13.00

Susţinerea lucrării de disertaţie – 10.09.2013

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Înscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original
 2. Cererea de înscriere și lucrarea de disertație să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de disertatie.
 3. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Un cd care să conţină lucrarea de disertaţie în format MS Word.

Sesiunea Iunie-Iulie 2013

Înscrieri, depunerea lucrărilor:

 • 17.06.2013 – 28.06.2013 la secretariat după următorul program:
  • LUNI – VINERI 09.00 – 16.00

Susţinerea lucrării de disertaţie – 05.07.2013

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Înscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original
 2. Cererea de înscriere și lucrarea de disertație să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de disertatie.
 3. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Un cd care să conţină lucrarea de disertaţie în format MS Word.

NOU!  Regulamentul pentru examenele de finalizare a studiilor

NOU!  Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2013-2014

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2012-2013

ALTE FORMULARE TIP (Cerere inscriere, Centralizator teme, Ce este si cum se poate evita plagierea, Cerinte de realizare a lucrarii, Declaratia de autenticitate etc.)

Procedură privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (Modificata prin HS UO nr. 38 / 03.03.2014)

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

Înscrieri, depunerea lucrărilor de disertaţie: 04.09.2012 – 15.09.2012 la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, după următorul program:

 • LUNI – VINERI 09.00 – 16.00, în perioada 04.09.2012 – 14.09.2012
 • SÂMBĂTĂ 09.00 – 13.00, numai în data de 15.09.2012

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE:

*Programarea pe ore a candidaţilor va fi postată pe acest site, în data de 18.09.2012. Candidaţii se vor prezenta la examen cu cel puţin 1 oră înainte de ora la care fiecare candidat va fi programat pentru a intra în examen. Intrarea în sala de examen se face pe bază de Carte/Buletin de identitate.

IMPORTANT

Studenţii candidaţi la examenul de disertaţie care se prezintă a doua oară la acest examen vor achita taxa de 500 lei şi vor prezenta chitanţa doveditoare la înscrierea la examen.

La înscriere este obligatoriu să depuneţi şi următoarele:

 • 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică mată şi o copie după certificatul de naştere.
 • 1 CD-ROM care să conţină lucrarea de disertaţie (într-un singur document/fișier MS Word care conține copertă, conținut și anexe).

Rezultate examen Disertaţie – Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (Iulie 2012) – în atenţia absolvenţilor Master FSE, promoţia 2012

Rezultatele la examenul de finalizare a studiilor de master pentru Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie au fost afisate azi, 04.07.2012, ora 12.00, la avizierul Facultății de Științe Economice (Parter).

Notă: Examenul de disertaţie fiind un examen oral, nu se admit contestaţii. Studentul la masterat care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.

Programarea pe sali/ore pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de Masterat – 03.07.2012

 

Alocarea temelor pentru lucrări de disertatie 2011-2012

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.